Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 25.04.2022/Pykälä 103


 

 

Lausunnon antaminen Kiertokapula Oy:lle pakkausmuovijätteen kuljetusten kilpailuttamisesta

 

Kunnanhallitus 25.04.2022 § 103     

1053/11.05.00/2021  

 

 

Nurmijärven kunta ja Kiertokapula Oy ovat sopineet alkusyksyllä 2021, että Nurmijärven kunta siirtää jätteenkuljetukseen liittyvän toteuttamisvastuun ja kilpailuttamistehtävän Kiertokapula Oy:lle Nurmijärven kunnan alueella (KH 9.8.2021 § 182). Kunnan ja Kiertokapula Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti kunnan edustajilla on mahdollisuus osallistua tarjouspyyntöasiakirjojen valmisteluun. Lisäksi jokaisen kilpailutuksen tarjouspyyntöasiakirjojen osalta kunta voi antaa lausunnon. Yhtiö ottaa huomioon kunnan lausunnon mahdollisuuksien mukaan ja tämän sopimuksen puitteissa. Yhtiö toteuttaa hankintaa tämän sopimuksen ja määrittelemänsä hankinta-aikataulun puitteissa.

 

Ensimmäisenä sopimuksen perusteella on kilpailutettu seka/kuiva- ja biojätteen kuljetukset.  Kunnanhallitus antoi lausunnon tarjouspyyntöasiakirjoista 14.2.2022. Hankintapäätös on tehty 12.4.2022. Pakkausjätteiden kuljetusten markkinavuoropuhelun (24.3.-8.4.2022) perusteella porrastettiin kilpailutusta niin, että pakkausmuovijätteen kuljetusten tarjouspyyntö julkaistaan huhti-toukokuun vaihteessa ja muiden pakkausjakeiden arviolta ennen juhannusta. Porrastuksella mahdollistetaan urakoitsijoille osallistuminen tarjouskilpailuihin tasaisin väliajoin.

 

Nyt on kilpailutettavana pakkausmuovijätteen kuljetukset 13 kunnassa, Kiertokapula Oy:n koko toiminta-alueella. Kilpailutuksen valmistelut ovat edenneet Kiertokapula Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen, lainsäädännön sekä kunnanhallituksen 9.8.2021 §182:ssä tekemän ponsiesityksen mukaisesti. Kunnan viranhaltijat ovat neuvotelleet Kiertokapula Oy:n kanssa ja osallistuneet markkinavuoropuheluun.

 

Pakkausmuovijätteen kuljetukset kilpailutetaan samalla kertaa koko Kiertokapulan toiminta-alueella, jaettuna kolmeen kuljetusurakka-alueeseen ja erilliseen astioiden pesu-urakkaan. Näistä jokainen on toteutettavissa yhdellä jäteautolla. Tarjouspyynnön rakenne sekä kalusto- ja polttoainevaatimukset ovat vastaavat kuin Nurmijärven alueelle kilpailutetussa seka/kuiva- ja biojätteen kuljetusurakassa.

 

Kiertokapula Oy on toimittanut kuntaan lausuntoa varten markkinavuoropuhelun perusteella laaditut tarjouspyyntöasiakirjat (urakkaohjelma 20.4.2022 ja EU-hankintailmoitus tarjouspyyntö 20.4.2022).

 

Liite: Tarjouspyyntöasiakirjat (salassa pidettävä, vain kunnanhallituksen jäsenille)

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Kiertokapula Oy:lle pakkausmuovijätteen kuljetusten tarjousasiakirjoista:

Kilpailutuksen valmistelu on toteutunut lainsäädännön, Kiertokapula Oy:n ja kunnan välisen sekä kunnanhallituksen 9.8.2021 §182:ssä tekemän ponsiesityksen mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella urakka-alueet on muodostettu mm. sen kokoisiksi, että myös pienet yritykset voivat osallistua kilpailutukseen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Valmistelija

alueisännöitsijä Aino Angervuori, aino.angervuori@nurmijarvi.fi,

kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen@nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Teknisenä korjauksena päätösesityksen toisen kappaleen ensimmäinen lause muutettiin kuulumaan seuraavasti: "Kilpailutuksen valmistelu on toteutunut lainsäädännön, Kiertokapula Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen sekä kunnanhallituksen 9.8.2021 §182:ssä tekemän ponsiesityksen mukaisesti."

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti antaa seuraavan lausunnon Kiertokapula Oy:lle pakkausmuovijätteen kuljetusten tarjousasiakirjoista:

Kilpailutuksen valmistelu on toteutunut lainsäädännön, Kiertokapula Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen sekä kunnanhallituksen 9.8.2021 §182:ssä tekemän ponsiesityksen mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella urakka-alueet on muodostettu mm. sen kokoisiksi, että myös pienet yritykset voivat osallistua kilpailutukseen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Kiertokapula Oy