Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.03.2022/Pykälä 58 

 

Lausunnon antaminen jätelautakunta Kolmenkierrolle ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi

 

Kunnanhallitus 07.03.2022 § 58     

185/00.04.03/2022  

 

 

HML/5512/11.01.06.03.01/2021

 

Kuntien yhteinen jätelautakunta, jätelautakunta Kolmenkierto, on valmistellut ehdotuksen jätelain mukaisten jätehuoltomääräysten päivittämiseksi toiminta-alueellaan, ja päätti kokouksessaan 27.1.2022 § 5 pyytää lausuntoa jätehuoltomääräysten luonnoksesta. Ehdotus koskee Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea. Lausuntoa pyydetään viimeistään 9.3.2022.

 

Jätehuoltomääräysten laatiminen perustuu jätelain (646/2011) 91 §:ään. Jätehuoltomääräykset toimivat jätelain toimeenpanon välineinä paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Lisäksi ne ovat tärkeä työkalu ja ohjausväline jätehuollon käytännön toteuttamiseksi kunnissa.  Jätehuoltomääräysten tavoitteena on estää jätteestä tai jätehuollosta aiheutuvia haittoja tai vaaroja terveydelle tai ympäristölle sekä edistää etusijajärjestyksen noudattamista.

 

Jätelautakunta Kolmenkierron voimassa olevat jätehuoltomääräykset ovat vuodelta 2020. Suurin osa määräysten päivitystarpeista johtuu jätelain ja -asetuksen uudistuksesta. Jätelain 646/2011 muutokset tulivat voimaan 19.7.2021 ja jätelain nojalla annettu valtioneuvoston asetus jätteistä (jäljempänä jäteasetus) 1.12.2021.

 

Uudistuneen jätelainsäädännön myötä tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä valmistellaan uudelleenkäyttöön tai kierrätetään vähintään 55 % vuonna 2025, 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035. Näiden tavoitteiden myötä asuinkiinteistöjen erilliskeräysvelvoitteet tiukentuvat. Ehdotuksen mukaan biojätteen erilliskeräysvelvoite 1-4 huoneiston asuinkiinteistöillä tulisi koskemaan kiinteistöjä yli 5 000 asukkaan taajamissa. Jäteasetuksen perusteella velvoite koskee asuinkiinteistöjä yli 10 000 asukkaan taajamissa. Muilta osin erilliskeräysvelvoitteet ehdotetaan määrättäväksi jäteasetuksen mukaisesti.

 

Lisäksi lainsäädännön muutoksen myötä hyötyjätteiden eli biojätteen, pakkausjätteiden ja pienmetallin kuljetus siirtyy kunnan järjestämäksi niissä kunnissa, joissa se on ollut kiinteistön haltijan järjestämä.

 

Tärkeimmät muutokset esitetään seuraaviin jätehuoltomääräyksen pykäliin:

2 § Määritelmät

13 § Erikseen lajiteltavat jätelajit

16 § Asumisessa syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

17 § Muilla kunnallisen yhdyskuntajätehuollon piirissä olevilla kiinteistöillä syntyvien hyötyjätteiden lajittelu- ja erilliskeräysvelvoitteet

19 § Kompostointi

26 § Tyhjennysvälit

33 § Kuljetusrekisteri ja tietojen toimittaminen

36 § Lietesäiliöiden tyhjennys, kunnon tarkistaminen ja lietteentoimittaminen käsiteltäväksi

 

Päivitettyjen jätehuoltomääräysten esitetään tulevan voimaan 1.5.2022.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi:

Jätehuoltomääräyksiin ehdotetut muutokset parantavat kuntalaisten lajittelumahdollisuuksia. Tiedotukseen ja neuvontaan esimerkiksi jätetilojen tarvittavissa muutoksissa on varattavasti riittävästi resursseja. Taksan valmistelussa tulee pyrkiä edelleen kannustamaan asukkaita lajitteluun koko kunnan alueella.

Jätehuoltomääräysten uudistuksen myötä lisääntyvän erilliskeräyksen ympäristövaikutuksia tulee minimoida tehokkaalla reitityksellä, ympäristöystävällisellä kalustolla ja polttoainevalinnoilla.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

Valmistelija

alueisännöitsijä Aino Angervuori, aino.angervuori@nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Arto Hägg teki Tapiolinnan, Mustosen, Kalliokosken ja Maijalan kannattamana muutosesityksen, että ehdotuksesta poistetaan biojätteen erilliskeräysvelvoite 1-4 huoneiston asuinkiinteistöiltä yli 5 000 asukkaan taajamissa. Mennään jäteasetuksen mukaan.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys, joten pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

JAA = esittelijän pohjaesitys

EI = Häggin muutosesitys

 

Äänestyksen tulos

JAA 2 (Lepolahti, Pispala)

EI 9 (Hägg, Kalliokoski, Maijala, Mattila, Mustonen, Raekannas, Tapiolinna, Örling, Vaulamo)

 

Päätös 

Kunnanhallitus hyväksyi esityksen Häggin esittämällä lisäyksellä "Jätehuoltomääräysehdotuksesta poistetaan biojätteen erilliskeräysvelvoite 1-4 huoneiston asuinkiinteistöiltä yli 5 000 asukkaan taajamissa. Mennään jäteasetuksen mukaan."

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa. 

 

 

 

Jakelu

jätelautakunta Kolmenkierto