Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.02.2022/Pykälä 37


 

 

Lausunnon antaminen Kiertokapula Oy:lle

 

Kunnanhallitus 14.02.2022 § 37     

1053/11.05.00/2021  

 

 

 

Nurmijärven kunta ja Kiertokapula Oy ovat sopineet alkusyksyllä 2021, että Nurmijärven kunta siirtää jätteenkuljetukseen liittyvän toteuttamisvastuun ja kilpailuttamistehtävän Kiertokapula Oy:lle Nurmijärven kunnan alueella (KH 9.8.2021 § 182).

 

Kilpailutuksen valmistelut ovat edenneet Kiertokapula Oy:n ja kunnan välisen sopimuksen, lainsäädännön sekä kunnanhallituksen 9.8.2021 §182:ssä tekemän ponsiesityksen mukaisesti. Kunnanhallituksen kehitys- ja keskusteluasioissa 31.1.2022 käytiin läpi kilpailutuksen tilannekatsaus ja tarjouspyyntöasiakirjojen asiasisältö (ml. urakkaohjelmaluonnos, versio 19.1.2022), joka on luettavissa myös Kiertokapula Oy:n kotisivuilla.

 

Kiertokapula Oy on toimittanut kuntaan lausuntoa varten markkinavuoropuhelun (ml. kunnanhallituksen esittelyn) perusteella täsmentyneet tarjouspyyntöasiakirjat (urakkaohjelma 7.2.2022, EU-hankintailmoitus tarjouspyyntö 8.2.2022 ja ESPD-lomake 8.2.2022). Täsmennykset urakkaohjelman 19.1.2022 päivättyyn luonnokseen verrattuna ovat vähäisiä, liittyen mm. raportointivelvoitteen väljentämiseen ja reitittämiseen urakan alkuvaiheessa. Merkittävimmät kehityskohteet tunnistettiin marraskuussa pidetyn markkinavuoropuhelun perusteella, ja ne on huomioitu jo 19.1.2022 päivätyssä luonnoksessa.

 

Liite: Tarjouspyyntöasiakirjat (salassa pidettävä, vain kunnanhallituksen jäsenille)

Oheismateriaali: Kehitys- ja keskusteluasiat, Nurmijärven alueen seka/kuiva- ja biojätteen kuljetusten kilpailutuksen tilannekatsaus (ml. tarjouspyyntöasiakirjaluonnokset) KH 31.1.2022 § 23

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa seuraavan lausunnon Kiertokapula Oy:lle seka/kuiva- ja biojätteen kuljetusten urakkaohjelmasta:

Kilpailutuksen valmistelu on toteutunut lainsäädännön, Kiertokapula Oy:n ja kunnan välisen sekä kunnanhallituksen 9.8.2021 §182:ssä tekemän ponsiesityksen mukaisesti. Tarjouspyyntöasiakirjojen perusteella urakka-alueet on muodostettu mm. sen kokoisiksi, että myös pienet yritykset voivat osallistua kilpailutukseen.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

 

 

 

 

 

 

Valmistelija

alueisännöitsijä Aino Angervuori, aino.angervuori@nurmijarvi.fi,

kunnallistekniikan päällikkö Jyrki Meronen, jyrki.meronen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Kiertokapula Oy