Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 17.01.2022/Pykälä 4


 

 

Ilvesvuori pohjoinen, asemakaavan toteuttamista koskeva yhteistyösopimus

 

Kunnanhallitus 17.01.2022 § 4     

1035/10.02.03/2021  

 

 

Nurmijärven kunnanvaltuusto hyväksyi 28.4.2021 § 44 Ilvesvuori Pohjoisen yritysalueelle muodostettavaa tonttia koskevan kiinteistökaupan esisopimuksen. Kesko Oyj:n tavoitteena on rakentaa alueelle kaupan alan logistiikkakeskus, joka palvelee Keskon päivittäistavaratoimialan toimintaa pitkällä aikavälillä.

 

Kunnanhallitus hyväksyi 21.06.2021 § 173 kyseisen alueen kaavan laatimista ja toteuttamista koskevan yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti Kesko Oyj vastaa kaavan muuttamisen kustannuksista ja tarvittavien selvitysten laatimisesta. Sopimuksen mukaisesti kunta ja Kesko Oyj osallistuvat molemmat toteuttamisen kustannuksiin ja kustannusten jakoperiaatteet sovitaan erikseen.

 

Kustannusjaosta tulee tehdä sopimus ennen asemakaavan hyväksymistä. Asemakaavan laatimisen aikataulutavoitteeksi on asetettu, että asemakaavan muutos tuodaan valtuustoon hyväksyttäväksi viimeistään 9/2022 loppuun mennessä.

 

Hankkeen suunnittelu on edennyt niin pitkälle, että asemakaavan toteuttamisen kustannusten jakoperiaatteista voidaan nyt sopia.

 

Yhteistyössä Kesko Oyj:n kanssa laaditun sopimusluonnoksen mukaisesti tontti-/katuliittymien suunnittelu- ja rakentamiskustannukset maanteille 130 Hämeenlinnantie ja 1311 Siippoontie tarpeellisine alikulkuineen jaetaan Kunnan ja Kesko Oyj:n kesken puoliksi. Tontti- ja katuliittymien suunnittelu- ja rakentamiskustannusten alustava kustannusarvio on 3,4 miljoonaa euroa. Maantien 130 varteen mahdollisesti tarvittavan melusuojauksen kustannusjaosta sovitaan erikseen, kun asiaan liittyvä tiesuunnitelma on valmistunut.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyy sopimuksen ja oikeuttaa kunnanjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen ennen kuin sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen. Lisäksi valtuusto oikeuttaa viranhaltijoita tekemään sopimusluonnokseen teknisiä tarkistuksia muuttamatta sopimuksen olennaista sisältöä.

Sopimus tulee voimaan, kun kunnan sopimuksen hyväksymistä koskeva päätös on lainvoimainen ja kumpikin osapuoli on allekirjoittanut sopimuksen. Sopimus tulee Kesko Oyj:tä sitovaksi allekirjoituksesta. Sopimus tulee kuntaa sitovaksi, kun sopimus on allekirjoitettu ja sopimusta koskeva hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. 

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 314 2045

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, puh. 040 317 2300

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.