Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.08.2021/Pykälä 209


Liite10 Nimeämispyyntö 24.6.2021

 

 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen

 

Kunnanhallitus 09.08.2021 § 209     

1107/00.00.01.02/2021  

 

 

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen esitys hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta on hyväksytty eduskunnassa kesäkuussa 2021. Hyvinvointialueet on perustettu 1.7.2021 alkaen ja pääosa lainsäädännöstä on tullut voimaan 1.7.2021.

 

Hyvinvointialueen kuntien, perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueiden, erityishuoltopiirin ja alueen pelastustoimen on sovittava välittömästi voimaanpanolain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja siitä, mikä viranomainen asettaisi valmistelutoimielimen.

 

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta sekä käyttää sitä koskevaa päätösvaltaa ja vastaa tehtäviinsä liittyvästä puhevallan käyttämisestä siihen saakka, kunnes aluevaltuusto valitaan ja aluevaltuuston asettama aluehallitus aloittaa toimintansa. Väliaikaisen toimielimen toimikausi on tämänhetkisen tiedon mukaan lain voimaantulosta 28.2.2022 saakka.

 

Väliaikaisen valmistelutoimielimen jäsenet on valittava osapuolten viranhaltijoista, joilla on hyvä asiatuntemus toimialansa toiminnasta ja taloudesta. Valmistelutoimielimen asettamisesta on ilmoitettava valtiovarainministeriölle. Väliaikaiseen toimielimeen sovelletaan naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain (609/1986) 4 a §:ää julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien toimielinten kokoonpanosta.

 

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue tulee lakiesityksen mukaan muodostumaan osaltaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän tekemän työn jatkoksi. Keusoten yhtymähallitus päätti 22.6.2021, että Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Tuusulan, Nurmijärven ja Pornaisten kunnille sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle esitetään Keski-Uudenmaan sotekuntayhtymän hallituksen olevan väliaikaisen valmistelutoimielimen asettava viranomainen. Valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa toimii Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä ja kunnat sekä Keski-Uudenmaan pelastuslaitos nimeävät kukin yhden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen väliaikaiseen valmistelutoimielimeen 11.8.2021 mennessä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Nurmijärven kunta pitää tarkoituksenmukaisena, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä toimii väliaikaisen valmistelutoimielimen asettavana viranomaisena ja valmistelutoimielimen hallinnoijaorganisaationa.

Kunnanhallitus esittää, että väliaikaisen valmistelutoimikunnan varsinaiseksi jäseneksi nimetään sivistysjohtaja Tiina Hirvonen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanlakimies Sari Forsström.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

valitut jäsenet