Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.08.2021/Pykälä 205


 

 

Jäsenten valitseminen poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

 

Kunnanhallitus 09.08.2021 § 205     

1194/00.00.01.02/2021  

 

 

Poliisin hallinnosta annetun lain 3 §:n mukaan poliisilaitoksen yhteydessä toimii poliisin neuvottelukunta. Neuvottelukunnan tehtävistä ja kokoonpanosta säädetään valtioneuvoston asetuksella.

 

Poliisin hallinnosta annetun asetuksen 11 §:n mukaan poliisin neuvottelukunnan tehtävänä on:

1) seurata poliisin toimintaan vaikuttavan ympäristön kehitystä sekä poliisin toimintaa;

2) tehdä aloitteita poliisin toiminnan kehittämiseksi;

3) antaa lausuntoja poliisia koskevista asioista; sekä

4) käsitellä ne muut asiat, jotka sen käsiteltäviksi toimitetaan.

 

Asetuksen 13 §:n mukaan poliisihallitus vahvistaa poliisin neuvottelukunnan jäsenten määrän. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee neuvottelukunnan jäsenet toimikaudekseen. Lisäksi neuvottelukuntaan kuuluu poliisilaitoksen päällikkö. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Poliisin henkilöstöön kuuluva ei kuitenkaan voi toimia puheenjohtajana eikä varapuheenjohtajana.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se valitsee kaksi jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet Itä-Uudenmaan poliisin neuvottelukuntaan toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.