Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.08.2021/Pykälä 203


 

 

Kunnan edustajan nimeäminen Jätelautakunta Kolmenkiertoon

 

Kunnanhallitus 09.08.2021 § 203     

1216/00.00.01.02/2021  

 

 

Jätelautakunta Kolmenkierto on kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, joka toimii 13 kunnan yhteislautakuntana. Kaikki kunnat ovat myös Kiertokapula Oy:n osakaskuntia. Lautakunnan vastuukuntana toimii Hämeenlinna. Lautakunta on osa vastuukunnan hallintoa, mutta viranomaistehtävien hoito on vastuukunnasta riippumatonta. Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan jäsenet sopijakuntien nimeämistä jäsenistä kuntavaalien vaalikauden pituiseksi toimikaudeksi.

 

Vastuukunnalla on oikeus nimetä yhteiseen lautakuntaan kaksi (2) varsinaista jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja muilla sopijakunnilla on oikeus nimetä yhteiseen lautakuntaan yksi (1) varsinainen jäsen ja tämän henkilökohtainen varajäsen.

 

Nimetessään lautakunnan jäseniä ja varajäseniä sopijakunnan on ilmoitettava vastuukunnalle jäsenen ja varajäsenen osalta sekä nais- että miesehdokas ja kumpaa ehdokasta ehdotetaan tehtävään ensisijaisesti. Mikäli naisten ja miesten tasa-arvosta annetun lain 4a §:n vaatimukset eivät täyty kuntien ilmoittamien ensisijaisten jäsenten ja varajäsenten nimeämisellä, vastuukunnalla on oikeus valita lautakunnan jäsenet ja varajäsenet sopijakuntien ehdokkaiden joukosta siten, että tasa-arvolain säännökset täyttyvät.

 

Kuntalain 77 §:n mukaisesti kunnan yhteisessä toimielimessä jäseninä voivat olla asianomaisten kuntien vastaavaan toimielimeen vaalikelpoiset henkilöt.

 

Kuntalain 74 §:n mukaisesti vaalikelpoinen lautakuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:

 

1)      asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö

2)      henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa

3)      henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa

 

Vastuukunnan valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajaksi vastuukunnan tähän tehtävään nimeämän lautakunnan varsinaisen jäsenen. Varapuheenjohtajuus kiertää vastuukuntaa huomioon ottamatta asukasluvultaan kolmen suurimman sopijakunnan välillä näiden suuruusjärjestyksessä siten, että varapuheenjohtajaksi valitaan ensin näistä suurimman kunnan edustaja. Varapuheenjohtajavuoro on kaudella 2021-2025 Nurmijärvellä (v. 2012 Hyvinkää, v. 2013-2017 Järvenpää ja v. 2017-2021 Tuusula).

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto nimeää Jätelautakunta Kolmenkiertoon toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

- mies- ja naispuolisen ehdokkaan jätelautakunnan varsinaiseksi jäseneksi
- toisen ehdokkaista ensisijaiseksi jäseneksi
- varsinaisille jäsenehdokkaille henkilökohtaiset varajäsenet.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.