Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 09.08.2021/Pykälä 198


 

 

Aleksia -liikelaitoksen johtokunnan valinta toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025

 

Kunnanhallitus 09.08.2021 § 198     

1125/00.00.01.00/2021  

 

 

Kuntalain 67 §:n mukaan kunnallisella liikelaitoksella on johtokunta.

 

Hallintosäännön 12 §:n mukaan "Johtokunnissa on viisi jäsentä ja heillä jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallitus valitsee liikelaitosten johtokuntien puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valtuuston toimikaudeksi."

 

Kuntalain 74.3 §:n mukaan johtokuntaan voidaan valita sellainenkin henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen ja lautakuntaan. Palvelussuhteesta tai muusta asemasta johtuvia rajoituksia ei ole. Myöskään kotikuntavaatimusta ei ole. Johtokuntaan valittavalta edellytetään vain 18 vuoden ikää valintahetkellä ja että häntä ei ole käräjäoikeuden päätöksellä julistettu vajaavaltaiseksi.

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Lain mukaisen sukupuolikiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus

- valitsee toimikaudeksi 1.8.2021-31.5.2025 Aleksia -liikelaitoksen johtokuntaan viisi (5) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä
- nimeää varsinaisista jäsenistä johtokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisäksi kunnanhallitus nimeää edustajansa ko. toimielimeen.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Kunnanhallitus päätti valita Aleksia -liikelaitoksen johtokunnan toimikaudelle 1.8.2021-31.5.2025 seuraavasti:
pj Pukarinen Pauliina VIHR
vj  Metsälä Susanna VIHR
 
vpj Sailio Maiju  SDP
vj  Mäntyniemi Marika SDP
 
j  Haapalainen Johannes KD
vj  Kinnunen Asko  KD
 
j  Numminen Janne KOK + RKP
vj  Ahonen Seppo  KOK + RKP
 
j  Sarpolahti Tuomas PS
vj  Peräkylä Jarmo  PS

Kunnanhallituksen edustaja nimetään uuden kunnanhallituksen ensimmäisessä kokouksessa.