Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 07.06.2021/Pykälä 156 

 

Altia Oyj:n jätevesisopimuksien irtisanominen

 

Kunnanhallitus 07.06.2021 § 156     

920/00.04.02/2021  

 

 

Nurmijärven kunta ja Primalco Oy (nykyinen Altia Oyj) ovat 12.6.2001 solmineet sopimuksen Klaukkalan jätevedenpuhdistamon laa­jen­nuk­ses­ta ja siirtoviemäröintijärjestelmän rakentamisen ra­hoit­ta­mi­ses­ta sekä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä (liite 1), jota on täy­den­net­ty erillisellä sopimuksella 3.7.2002 (liite 2). Valtuusto on hy­väk­sy­nyt molemmat sopimukset 25.4.2001 § 85 ja 22.5.2002 § 52. Nykyinen jätevesisopimus on ollut voimassa 31.12.2020 asti ja sen jälkeen sopimus on ollut irtisanottavissa kolmen vuoden irtisanomisajalla.

 

Nykyisen jätevesisopimuksen irtisanominen on tarpeen, koska sopimuksen mukainen jäteveden hinta on liian edullinen verrattuna jäteveden käsittelystä ja investoinneista Nurmijärven Vedelle muodostuviin kustannuksiin. Nykyisen jäteveden hintatason oikeellisuutta tarkasteltaessa on huomioitu nykyisen sopimuksen mukaiset Altian maksama investointiosuus Klaukkalan jätevedenpuhdistamosta ja siirtolinjasta sekä Altian investointiosuuden nykyarvoon liittyvä Nurmijärven Veden lunastusvelvollisuus. Vesihuoltolain mukaisesti vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset. Lisäksi maksujen tulee olla tasapuolisia asiakkaiden kesken.

 

Nurmijärven Vesi -liikelaitos ja Altia Oyj ovat neuvotelleet uuden teollisuusjätevesisopimuksen periaatteista. Lähtökohta uuden teollisuusjätevesisopimuksen neuvotteluihin on ollut Suomen vesilaitosyhdistyksen julkaisun Teollisuusjätevesiopas v. 2016 mukainen teollisuusjätevesisopimus. Oppaan mukainen sopimusmalli on laajasti käytössä ympäri Suomen, kun tehdään uusia tai päivitetään teollisuusjätevesisopimuksia. Neuvottelut ovat edenneet pitkälle ja molempien neuvotteluosapuolien mielestä uusi teollisuusjätevesisopimus on mahdollista saada valmiiksi syksyn 2021 aikana. Uuden teollisuusjätevesisopimuksen sopimuskausi tulee alkamaan kolme vuotta irtisanomisajankohdan jälkeen.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että Nurmijärven kunnan ja Altia Oyj:n väliset nykyiset jätevesisopimukset irtisanotaan päättyviksi 30.6.2021.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

vesilaitoksen johtaja Päivi Kopra, paivi.kopra@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.