Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 119

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Varhaiskasvatuslain edellyttämien vakanssien perustaminen vuonna 2021

 

Kunnanhallitus 03.05.2021 § 119     

655/01.01.00.01/2021  

 

 

Uusi varhaiskasvatuslaki (540/2018) määrittelee päiväkodeissa toimivien kasvattajien kelpoisuusvaatimukset, nimikkeet ja rakenteen. Päiväkodin ryhmissä työskentelevät lain mukaan varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi ja varhaiskasvatuksen lastenhoitaja. Vähintään kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus, josta vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoitajan koulutus.

 

Henkilöstörakenteen muutos on merkittävä, sillä korkeakoulutettujen työntekijöiden määrä ryhmissä lisääntyy ja vastaavasti toisen asteen koulutuksen saaneiden työntekijöiden määrä vähenee. Laki tuli voimaan 1.9.2018 ja sen mukaan siirtymäaikaa henkilöstörakenteen järjestämiseksi on vuoteen 2030 saakka. Käytännössä siirtymä edellyttää pitkäjänteistä henkilöstösuunnittelua siten, että vuosittain ja em. määräaikaan mennessä perustetaan tarvittavia uusia vakansseja. Varhaiskasvatuspalveluissa laaditun suunnitelman mukaisesti lastenhoitajien vapautuvia vakansseja lakkautetaan ja niiden tilalle perustetaan varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien vakansseja. Erilaisten kelpoisuusvaatimusten ja palvelusuhteen ehtojen vuoksi muutosta ei ole perusteltua tehdä esimerkiksi lastenhoitajan vakanssien nimikemuutoksina. Lakimuutos edellyttää yhteensä kymmenien uusien opettajien tai sosionomien vakanssien perustamista ja siksi näitä vakanssimuutoksia tullaan esittämään vuosittain.

 

Siirtymä aloitettiin vuoden 2018 lopussa siten, että kunnanhallitus päätti varhaiskasvatuslain edellyttämistä vakanssimuutoksista 17.12.2018 (§330) sekä 18.3.2019 (§ 42). Näiden päätösten mukaisesti on lakkautettu 13 avoinna ollutta varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssia ja perustettu 13 varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia.  

 

Varhaiskasvatuspalveluissa on edelleen jatkettu varhaiskasvatuslain muutoksen edellyttämää henkilöstösuunnittelua. Nyt esityksenä on, että yhteensä viisi avoinna olevaa lastenhoitajan vakanssia lakkautetaan 31.7.2021 lukien ja perustetaan viisi varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia 1.8.2021 lukien. Varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus on vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot tai jota on täydennetty mainituilla opinnoilla.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää lakkauttaa 31.7.2021 lukien viisi avoinna olevaa varhaiskasvatuksen lastenhoitajan vakanssia (SO/LH251, SO/LH156, SO/PPH115, SO/LH178 ja
SO/LH97) ja perustaa viisi uutta varhaiskasvatuksen opettajan vakanssia 1.8.2021 lukien. Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa varhaiskasvatuspäällikön tekemään tarvittaessa teknisluontoiset korjaukset em. vakanssikoodeihin, siten että lakkautettavien ja perustettavien vakanssien lukumäärän pysyvät tämän päätöksen mukaisina.

 

Valmistelija

varhaiskasvatuspäällikkö Leena Laine, p. 040 317 2201

henkilöstöjohtaja Leena Ojala, p. 040 317 4409.

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

Jakelu

varhaiskasvatuspäällikkö

palvelupäällikkö/varhaiskasvatus

henkilöstösihteeri/sivistys- ja hyvinvointitoimiala

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa