Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 115

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Jatkoaika tontin 543-3-63-1 luovuttamiselle Klaukkalan Ali-Tilkan alueelta, Avain Yhtiöt Oy

 

Kunnanhallitus 11.05.2020 § 116 

 

 

 

Ali-Tilkan yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen tarkoitetut asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontit ovat olleet haettavissa tarjouskilpailu menettelyllä. Hakuaika päättyi 30.4.2019. Haettavia tontteja oli kolme: tontti 3063/1 (pinta-ala 6 496 m² ja rakennusoikeus 4700 k-m²), tontti 3064/1 (pinta-ala 3 631 m² ja rakennusoikeus 4 700k-m²) ja tontti 3064/2 (pinta-ala 2 814 m² ja rakennusoikeus 2 100k-m²).

 

Avain Yhtiöt Oy jätti parhaan tarjouksen tontista 3063/1. Nurmijärven kunnanhallitus teki päätöksen 17.6.2019 § 133, jossa se päätti myydä Avain Yhtiöt Oy:lle tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön nimiin perustettavalle asunto-osakeyhtiölle tontin siten, että kauppakirja tontista allekirjoitetaan viimeistään toukokuun 2020 aikana.

 

Avain Yhtiöt Oy hakee jatkoaikaa tontin 3063/1 ostamiselle toukokuun 2021 loppuun asti. Avain Yhtiöt Oy:n hankkeen ehdollinen korkotukilainahakemus on tällä hetkellä ARA:n käsiteltävänä. Odottavat ARA:n päätöstä toukokuun aikana, jonka jälkeen kohdetta on mahdollista päästä suunnittelemaan tarkemmin.

 

Alustavien suunnitelmien mukaan tontille rakennetaan kaksi IV kerroksista asuinkerrostaloa ja kaavanmukainen rakennusoikeus käytetään täysimääräisesti. Kohteeseen toteutetaan perheasuntoja valtion takauslainalla vuokratalo -tuotantona. Huoneistojen keskipinta-ala on noin 45 m² ja huoneistojakauma 1h+k - 3h+k.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää, että Nurmijärven kunta myöntää Avain Yhtiöt Oy:lle jatkoajan tontin 543-3-63-1 (3063/1) ostamiselle Klaukkalan Ali-Tilkan alueella.

Tontti 543-3-63-1 myydään Avain Yhtiöt Oy:lle tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön nimiin perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun. Tontin kauppahinta on 982 300 euroa. Kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään toukokuun 2021 loppuun mennessä.

Avain Yhtiöt Oy:lle annetaan lupa kustannuksellaan suorittaa tontilla 3063/1 maaperätutkimuksia ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Avain Yhtiöt Oy oikeutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa tontille 3063/1 ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Varsinaisiin rakennustöihin tontilla ei saa ryhtyä ennen kuin tontin luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettu.

Päätökseen kuuluu liitteitä. Kartta kohteesta ja sijaintikartta.

 

 

Valmistelija

maankäyttöinsinööri Minna Valtonen, puh. 040 317 2363

 

Päätös 

 Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

 Minna Valtonen

 Hannu Kujala

 Mikael Kangasniemi

 Matti Niitti (Avain Yhtiöt Oy)

 

 

Kunnanhallitus 03.05.2021 § 115     

613/10.00.02.01/2020  

 

 

Ali-Tilkan yhtiömuotoiseen asuntorakentamiseen tarkoitetut asuinkerrostalojen korttelialueen (AK) tontit ovat olleet haettavissa tarjouskilpailu menettelyllä. Hakuaika päättyi 30.4.2019. Haettavia tontteja oli kolme: tontti 3063/1 (pinta-ala 6 496 m² ja rakennusoikeus 4700 k-m²), tontti 3064/1 (pinta-ala 3 631 m² ja rakennusoikeus 4 700k-m²) ja tontti 3064/2 (pinta-ala 2 814 m² ja rakennusoikeus 2 100k-m²).

 

Avain Yhtiöt Oy jätti parhaan tarjouksen tontista 3063/1. Nurmijärven kunnanhallitus teki päätöksen 17.6.2019 § 133, jossa se päätti myydä Avain Yhtiöt Oy:lle tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön nimiin perustettavalle asunto-osakeyhtiölle tontin siten, että kauppakirja tontista allekirjoitetaan viimeistään toukokuun 2020 aikana. Kunnanhallitus jatkoi 11.5.2020 § 116 päätöksellä tontin 3063/1 ostamista toukokuun 2021 loppuun saakka Avain Yhtiöt Oy:n pyynnöstä.

 

Avain Yhtiöt Oy hakee vielä jatkoaikaa tontin 3063/1 ostamiselle joulukuun 2021 loppuun asti.

Jatkoaikaa on tarkoitus hakea, jotta Avain Yhtiöt Oy varmistaa hankkeelle ARA:n prosessien mukaisen käsittelyajan. Avain Yhtiöt Oy on lähettänyt ARA:lle osapäätöshakemuksen huhtikuussa.

 

Alustavien suunnitelmien mukaan tontille rakennetaan kaksi IV kerroksista asuinkerrostaloa ja kaavanmukainen rakennusoikeus käytetään täysimääräisesti. Kohteeseen toteutetaan perheasuntoja valtion takauslainalla vuokratalo -tuotantona. Huoneistojen keskipinta-ala on noin 45 m² ja huoneistojakauma 1h+k - 3h+k.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää, että Nurmijärven kunta myöntää Avain Yhtiöt Oy:lle jatkoajan tontin 543-3-63-1 (3063/1) ostamiselle Klaukkalan Ali-Tilkan alueella joulukuun 2021 loppuun asti.

Tontti 543-3-63-1 myydään Avain Yhtiöt Oy:lle tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön nimiin perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun. Tontin kauppahinta on 982 300 euroa. Kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään joulukuun 2021 loppuun mennessä.

Avain Yhtiöt Oy:lle annetaan lupa kustannuksellaan suorittaa tontilla 3063/1 maaperätutkimuksia ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

Avain Yhtiöt Oy oikeutetaan kustannuksellaan hakemaan rakennuslupaa tontille 3063/1 ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Varsinaisiin rakennustöihin tontilla ei saa ryhtyä ennen kuin tontin luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettu.

Päätökseen kuuluu liitteitä. Kartta kohteesta ja sijaintikartta.

 

Valmistelija

maankäyttöinsinööri Minna Valtonen, puh. 040 317 2363, minna.k.valtonen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

Jakelu 

Avain Yhtiöt Oy

Minna Valtonen

Hannu Kujala

Mikael Kangasniemi

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa