Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 125

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Otto-oikeuden käyttäminen lautakuntien ja viranhaltijoiden päätöksiin

 

Kunnanhallitus 03.05.2021 § 125  

    

Kuntalain 92 §:n mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja ja hallintosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa hallituksen käsiteltäväksi asian, joka on kuntalain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 26 §:n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja.

 

Kunnanhallituksella ei ole otto-oikeutta kuntien yhteisen lautakunnan tekemiin päätöksiin.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 27 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa lautakunnan käsiteltäväksi, jolle asiaa ole ilmoitettu otettavaksi kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 28 §:n mukaan asia voidaan kuntalain 92 §:n mukaisesti ottaa liikelaitoksen johtokunnan käsiteltäväksi. Asian ottamisesta johtokunnan käsiteltäväksi voi päättää johtokunnan puheenjohtajan lisäksi johtokunnan esittelijä. Jos asia on päätetty ottaa sekä liikelaitoksen johtokunnan että kunnanhallituksen käsiteltäväksi, käsitellään asia

kunnanhallituksessa.

 

Hallintosäännön 29 §:n 1 momentin nojalla kunnanhallituksen alaisten viranhaltijoiden ja toimielinten on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä. Määräys ei koske päätöksiä, joista kunnanhallitus on erikseen ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

 

Lautakuntien alaisten viranomaisten päätöksistä ilmoitetaan ao. lautakunnalle.

 

29.4.2021 mennessä ovat valmistuneet seuraavat lautakuntien pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset:

 

-          asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 6.4.2021

-          hyvinvointilautakunta 30.3.2021

-          Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 7.4.2021

-          sivistyslautakunta 7.4.2021

-          tekninen lautakunta 8.4.2021

 

Kunnanjohtaja

-          9.4.2021 § 8 Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen 0,8 % järjestelyerän jakaminen 1.4.2021 lukien

-          28.4.2021 § 9 Tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimuksen mukaisen 0,8 % järjestelyerän jako 5.4.2021 lukien

 

Konsernipalvelut

Hallintojohtaja

-          27.4.2021 § 2 Hankintapäätös kuntalaisten ja sidosryhmien etäosallistamisesta strategiaprosessiin

-          28.4.2021 § 3 Osallistuminen Valtionvarainministeriön digitalisaation kannustusavustushakuun: Kuntien yhteinen toimintakonsepti Saas-palveluiden tietoturvan varmistamiseksi palvelun koko elinkaaren ajalle

 

 

Hankintapäällikkö

-          13.4.2021 § 8 Liittyminen Sarastia Oyn Asiakirjahallinta, sähköinen arkistointi ja skannauspalvelut hankintaan liittyvään kilpailutukseen ja sopimukseen osakokonaisuuksien sähköinen arkistoratkaisu ja fyysisten asiakirjojen digitointi- ja skannauspalvelun osalta

-          13.4.2021 § 9 Liittyminen Sarastia Oyn Liikunta- ja leikkivälineiden, soittimien sekä leikkikenttävälineiden ja puistokalusteiden hankinnan kilpailutukseen ja sopimukseen

 

Talousjohtaja

-          8.4.2021 § 3 Nurmijärven kunnan konserni- ja omistusrakenteiden kehittämistä koskevan selvityksen hankinta

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää merkitä edellä esitetyt lautakuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden päätökset tiedoksi ja todeta, ettei kunnanhallitus käytä tehtyjen päätösten osalta otto-oikeuttaan.

 

Valmistelija

Hallinnon asiantuntija Outi Kylväjä, puh. 040 317 2009

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa