Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Valtuustoaloite muovijätteen keräämisen ja kierrättämisen systematisoinnista

 

Valtuusto 11.11.2020 § 82   

 

 

 

Tarleena Takalo-Eskola (kok.) ja 15 allekirjoittajaa esittävät, että muovijätteen keräys- ja kierrätystilanne selvitetään Nurmijärven kunnan toimipisteissä sekä luodaan mahdollisimman systemaattinen muovin keräys- ja kierrätysjärjestelmä.

 

Päätös 

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 14.12.2020 § 282   

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää ohjata aloitteen ympäristötoimialalle valmisteltavaksi.

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 

Tekninen lautakunta 08.04.2021 § 32   

 

 

 

Tarleena Takalo-Eskola (kok.) ja 15 allekirjoittajaa esittävät, että muovijätteen keräys- ja kierrätystilanne selvitetään Nurmijärven kunnan toimipisteissä sekä luodaan mahdollisimman systemaattinen muovin keräys- ja kierrätysjärjestelmä.

 

Aloitetta on käsitelty tilakeskuksessa. Joissain Nurmijärven kunnan toimipisteissä kerätään tällä hetkellä muovia. Nurmijärven rakennuskanta on kuitenkin sen verran vanhaa, että jätehuoneet ovat jääneet pieniksi monipuoliselle jätteen keräykselle. Kaikissa olemassa olevissa kiinteistöissä ei voida siis suorittaa systemaattista muovin keräys- ja kierrätysjärjestelmää tilan puutteen vuoksi.

 

Tilakeskus pyrkii uudis- ja perusparannuskohteissa huomioimaan riittävän isot jätetilat, joissa on mahdollista hyödyntää monipuolista jätteenkeräystä, huomioiden myös muovin keräyksen. Tulevat tilavammat jätetilat uudis- ja perusparannuskohteissa vaativat riittävää investointisumman lisäystä näiden osalta. Lisäksi muovin systemaattinen kerääminen lisää käyttötalouden menoja ja edellyttää riittävää käyttötalousbudjettia asian hoitamiseen.

 

Jätelautakunta Kolmenkierto on päättänyt 12.3.2020 § 16 uusista jätehuoltomääräyksistä toimialueellaan. Jätehuoltomääräysten 17 § mukaan muovipakkausjätteen erilliskeräysvelvoite koskee kunnan kiinteistöjä, joilla sitä kertyy vähintään 20 kg kuukaudessa. Lisäksi muut kiinteistöt voivat sopia pakkausmuovin kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen liittymisestä, jos ne sijaitsevat taaja-asutusalueella ja keräysreitin varrella. Keräysvelvoite tulee voimaan 1.1.2021 alkaen vaiheittain sitä mukaa, kun kunnan/Kiertokapula Oy:n kilpailuttama kuljetusurakka alkaa kyseessä olevalla alueella, kuitenkin viimeistään 31.5.2022. Kunta sitoutuu noudattamaan jätehuoltomääräyksiä. Kiertokapula Oy:n palveluihin kuuluu myös kunnan omien kiinteistöjen jätepisteiden ja tyhjennysrytmien tarkistaminen määräysten mukaisiksi ja kustannustehokkaiksi silloin, kun jätteenkuljetussopimukset ovat yhtiön hallinnassa. Käytännössä pienissä kouluissa, päiväkodeissa tai muissa pienemmissä kohteissa ei pakkausmuovin keräystä välttämättä velvoiteta. Joissakin kunnissa kuitenkin muovipakkausten keräys järjestetään, jos se tilan puitteissa on mahdollista mm. ympäristökasvatuksellisista syistä.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta päättää, että uudis- ja perusparannuskohteissa pyritään huomioimaan riittävän isot jätetilat, joissa on mahdollista hyödyntää monipuolista jätteenkeräystä, huomioiden myös muovin keräyksen.

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen Tarleena Takalo-Eskolan ym. valtuustoaloitteeseen. Tekninen lautakunta esittää, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

tekninen isännöitsijä Harri Lankinen, harri.lankinen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 03.05.2021 § 124     

1634/00.02.00.02/2020  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

tekninen isännöitsijä Harri Lankinen, harri.lankinen@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa