Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 123

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Valtuustoaloite liikenneturvallisuuden parantamisesta

 

Valtuusto 27.01.2021 § 19   

 

 

Petri Vaulamo (KOK) ja Taneli Kalliokoski (KESK) ja 13 allekirjoittajaa esittivät valtuustoaloitteessaan, että Nurmijärven kunta yhdessä ELY-keskuksen kanssa tutkii ja suunnittelee mahdollisuudesta asentaa katuvalot Perttulaan Nummenpääntielle välille Mikkolanmäki-Satulinmäki.

 

 

Päätös 

Aloite lähetettiin kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 

 

Tekninen lautakunta 08.04.2021 § 31   

 

 

 

Petri Vaulamo (KOK), Taneli Kalliokoski (KESK) ja 13 allekirjoittajaa esittivät valtuustoaloitteessaan 27.1.2021 § 19, että Nurmijärven kunta yhdessä ELY-keskuksen kanssa tutkisi ja suunnittelisi mahdollisuutta asentaa katuvalot Perttulaan Nummenpääntielle välille Mikkolanmäki-Satulinmäki.

 

Nummenpääntie on valtion maantie nro 1322, jonka kunnossapidosta ja parantamisesta vastaa Uudenmaan ELY-keskus. Uudenmaan ELY-keskus toteuttaa maantielle tievalaistusta, kun maantien keskimääräinen vuorokausiliikenne on yli 1500 ajoneuvoa vuorokaudessa liittymätiheyden ollessa 5 kpl / 1 km. Tievalaistuksen rakentamiseen ELY-keskuksen toimesta vaikuttavat myös muut seikat kuten esim. tapahtuneet onnettomuudet ym. Nummenpääntien keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 915 ajoneuvoa vuorokaudessa. Uudenmaan ELY-keskuksesta on todettu, että sillä ei ole tässä vaiheessa ohjelmassa Nummenpääntien tievalaistuksen toteuttaminen. Nummenpääntien valaistushanke ei ole ELY-keskuksen valaistuksen tarvekorissa, joka on koottu ohjeiden ja toimintalinjojen mukaisten tarpeiden perusteella.

 

Nurmijärven kunta on viime vuosina toteuttanut liikenneturvallisuuden perusteella maantievalaistusta alempiluokkaisille maanteille, koska ELY-keskus ei valaistusta niille tule lähivuosina toteuttamaan. Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 19.1.2017 § 3 maantievalaistuksen ohjelman ohjeellisena vuosille 2017-2026. Tievalaistuksen ohjelma on laadittu yhteistyössä silloisen koulukuljetussuunnittelijan kanssa mm. koululaisten liikenneturvallisuuden näkökulmasta sekä siitä näkökulmasta, että kyseisille maantieosuuksille ei olla lähivuosina jalankulku- ja pyörätietä toteuttamassa.

 

Kunta on toteuttanut kustannuksellaan viime vuosina tievalaistusta vuosittain hyväksytyn kunnallistekniikan rakentamisohjelman mukaisesti. Rakentamisohjelmassa on ohjeellisena huomioitu em. maantievalaistuksen ohjelma. Vuoden 2021 tievalaistuksen toteutuskohteet on suunniteltu, toteutussopimukset ovat ELYssä allekirjoitettavana ja valaistuksen rakentamisurakka on hankintaprosessissa. Maantie 1322 Nummenpääntien valaistuksen rakentaminen välille Anjantie-Koivumäenkuja on merkitty valaistusohjelmaan vuodelle 2025. Lisäksi ohjelmassa on mainittu erilliskohteena Nummenpääntien valaistuksen rakentaminen välille Koivumäenkuja-Satulinmäki.

 

Lähtökohtaisesti kunta edistää lähivuosina maanteiden valaistuksen rakentamista vuosittain päätettävien määrärahojen sekä 19.1.2017 ohjeellisena hyväksytyn maantievalaistuksen ohjelman puitteissa. Jos vuoden 2025 tievalaistuksen rakentamista suunniteltaessa todetaan, että Nummenpääntien tievalaistus olisi mahdollista toteuttaa, on tuolloin hyvä arvioida, kannattaisiko tievalaistus toteuttaa kerralla koko tieosuudelle välillä Anjantie-Satulinmäki (pituus yhteensä 3,4 km). Kaikki kunnan kunnallistekniikan rakentamiskohteet muun infran sekä valaistuksen osalta päätetään vuosittain teknisessä lautakunnassa.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

 

Esitys 

Tekninen lautakunta toteaa, että lautakunta päättää vuosittain kunnallistekniikan rakentamisohjelmasta siten, että se myös vastaa valtuuston hyväksymää määrärahatasoa ja talousarvion tavoitteita ja perusteluja. Lisäksi lautakunta toteaa, että lähtökohtaisesti maanteiden tievalaistuksen rakentamista pyritään toteuttamaan teknisessä lautakunnassa 19.1.2017 § 3 hyväksytyn ohjelman mukaisesti.

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen Petri Vaulamon ja Taneli Kalliokosken ym. valtuustoaloitteeseen. Tekninen lautakunta esittää, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se todetaan loppuun käsitellyksi.

 

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

Kunnanhallitus 03.05.2021 § 123     

144/00.02.00.02/2021  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa