Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 121

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Valtuustoaloite valokuitukaapeloinnin vauhdittamiseksi

 

Tekninen lautakunta 08.04.2021 § 29   

 

 

 

Juha Peltonen ja 7 muuta valtuutettua ovat valtuuston kokouksessa 28.2.2018 § 21 esittäneet, että selvitettäisiin, millaisia kustannuksia aiheutuu, jos kaikki kuntakonsernin toimijat laskevat kuitukaapeliyhteyden kaikkiin kunnallistekniikan ja muun infrarakentamisen kohteisiin.

 

Toista valokuitukaapeliin liittyvää valtuustoaloitetta on käsitelty aikaisemmin valtuustossa 26.4.2017 § 39.

 

Valokuitukaapelin rakentaminen Suomessa on markkinaehtoista liiketoimintaa ja rakentamisesta vastaavat pääasiassa teleoperaattorit kuten Elisa, Telia, DNA, Valokuitunen, ym. Operaattorit eivät kertomansa mukaisesti ole valmiita ottamaan käyttöön jonkun muun, esim. kunnan rakentamaa valokuitukaapelia. Operaattorit haluavat lähtökohtaisesti rakentaa valokuitukaapelia itse, jolloin he mm. käyttävät sellaista valokuitukaapelimateriaalia, jonka he ovat todenneet parhaiten asiakkailleen soveltuvaksi. Toisaalta valokuitukaapelia ei ole mielekästä toteuttaa pala kerrallaan, kuten kunnan toteuttamana tapahtuisi. Yleensä operaattorit toteuttavat valokuituverkkoa suunnitelmallisesti alue kerrallaan siten, että verkko on liitettävissä olemassa olevaan valokuituverkkoon, josta syöttö uuteen valokuituverkkoon tapahtuu.

 

Operaattorit ovat viime aikoina alkaneet aktiivisesti toteuttamaan valokuitukaapelia mm. Nurmijärven kunnan päätaajamissa. Ilmeisesti osittain covid-19 aiheuttaman poikkeustilanteen ja lisääntyneen etätyön vuoksi nopeiden ja toimintavarmojen internetyhteyksien kysyntä on lisääntynyt ja operaattorit pyrkivät vastaamaan asiakkaiden lisääntyneeseen kysyntään toteuttamalla valokuitukaapelia.

 

Kunta on toteuttanut joissakin infrarakentamiskohteissa suojaputkituksia, jotka on myytävissä sellaiselle operaattorille, joka haluaa kyseiselle alueelle toteuttaa esim. valokuitukaapelin sen jälkeen, kun muu infra on jo rakennettu. Mm. Vanha-Klaukan alueelle on katurakenteeseen toteutettu ja tullaan toteuttamaan kunnan omaa suojaputkea. Klaukkalantien katuosuuden jalankulku- ja pyörätielle tullaan myös rakennusurakassa toteuttamaan kunnan oma suojaputki. Myös Nurmijärven Veden vesihuollon rakentamiskohteessa Rajamäellä on toteutettu kunnan suojaputkea, jonka eräs operaattori on jo lunastanut käyttöönsä. Suojaputken rakentamiskustannukset ovat noin 4-7 €/jm (1 tai 2 putkea).

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Tekninen lautakunta toteaa, että kunta ei lähtökohtaisesti lähde toteuttamaan valokuitukaapelia infrahankkeissa. Sen sijaan kunta voi toteuttaa jatkossakin infrarakentamiskohteissa oman suojaputkivarauksen mahdollisia myöhemmin toteutettavia valokuitukaapeleita tai muita operaattoreiden tarpeita varten.

Tekninen lautakunta antaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle esittelytekstin mukaisen vastineen Juha Peltosen ym. valtuustoaloitteeseen. Tekninen lautakunta esittää, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se todetaan loppuun käsitellyksi.

 

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

 

Asian käsittely

Tapiolinna esitti mm. Tarikan, Taipaleen, Jaakola-Siimeksen ja Sandbergin kannattamana, että lautakunta toteaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Juha Peltosen ym. valtuustoaloitteeseen osalta seuraavaa:

Kunta toteuttaa jatkossakin infrarakentamiskohteissa oman suojaputkivarauksen mahdollisia myöhemmin toteutettavia tai muita operaattoreiden tarpeita varten silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Kunta ei lähtökohtaisesti lähde toteuttamaan valokuitukaapelia infrahankkeissa.

 

Tekninen lautakunta esittää, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Puheenjohtajan tiedustellessa voiko lautakunta olla yksimielinen muutosesityksestä, lautakunta ilmaisi voivansa hyväksyä muutosesityksen yksimielisesti.

 

 

Päätös

Tekninen lautakunta toteaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle Juha Peltosen ym. valtuustoaloitteen osalta:
Kunta toteuttaa jatkossakin infrarakentamiskohteissa oman suojaputkivarauksen mahdollisia myöhemmin toteutettavia valokuitukaapeleita tai muita operaattoreiden tarpeita varten silloin kun se on tarkoituksenmukaista.

Tekninen lautakunta esittää, että aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se todetaan loppuun käsitellyksi.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 03.05.2021 § 121     

429/00.02.00.02/2021  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se päättää hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa