Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 08.03.2021/Pykälä 70

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Valtuuston ponsi 27.1.2021 / jatkotoimenpiteet

 

Kunnanhallitus 08.03.2021 § 70     

346/00.02.00.02/2021  

 

 

Valtuuston kokouksessa 27.1.2021 hyväksyttiin kunnan uuden toimielinorganisaation käsittelyn yhteydessä seuraava ponsi: "Konsernijohdolle ja -hallinnolle varataan jatkossa riittävät voimavarat aktiivisen ja tuloksellisen omistajaohjauksen järjestämiseksi. Konsernijohdolta edellytetään monipuolista asiantuntemusta ja kokemusta muun muassa kuntakonsernin johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta."

 

Kunnan konsernijohdon muodostavat kunnanhallitus ja kunnanjohtaja. Uuden valtuustokauden alkaessa on tärkeää, että kunnanhallituksen jäsenille ja kunnan viranhaltijajohdolle järjestetään koulutusta kuntakonsernin johtamisesta, toiminnasta ja taloudesta sekä omistajaohjauksesta. Samoin on tärkeää, että kunnan konserniyhtiöiden hallitusjäsenille järjestetään riittävästi koulutusta hallituksen jäsenenä toimimisesta.

 

Kunnassa on tunnistettu tarve konserni- ja omistajaohjauksen kehittämiselle ja systemaattiselle toteuttamiselle. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus kehittää omistajaohjausta seuraavasti:

 

  1. Omistajapoliittisten linjausten valmistelu ja konserniselvitykset
  2. Konserniohjeen päivittäminen
  3. Omistaja- ja konserniohjauksen vuosikellottaminen osaksi kunnanhallituksen toimintaa
  4. Yhtiökohtaisten vuositavoitteiden asettaminen taloussuunnitelmaan 2022-2024

 

Konsernipalveluissa on parhaillaan käynnissä kunnan omistajapoliittisten linjausten valmistelu, jossa määritetään kunnan omistukset, omistusten kehittämistavoitteet sekä linjataan kunnan omistajapolitiikan hoitamista. Keskeinen osa omistajapoliittisia linjauksia on asettaa pitkän aikavälin tavoitteet kunnan konserniyhtiöille. Omistajapoliittisten linjausten valmistelu on aloitettu yhteistyössä konserniyhtiöiden kanssa ja linjaukset valmistellaan kevään 2021 aikana. Samaan aikaan omistajapoliittisten linjausten kanssa valmistellaan erillinen konserniselvitys konsernirakenteen kehittämisestä.

 

Kunnan konserniohje on tarkoitus päivittää syksyllä 2021. Konserniyhtiöiden vuositavoitteet asetetaan talousarviovalmistelun yhteydessä omistajan ja yhtiöiden välisten keskusteluiden perusteella. Omistaja- ja konserniohjauksen toteuttaminen on pitkäjänteistä ja jatkuvaa työtä, joka on tarkoitus aikatauluttaa osaksi kunnanhallituksen normaalia työskentelyä.

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy edellä selostusosassa annetun vastauksen ponnesta aiheutuviksi toimenpiteiksi.

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa