Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 15.02.2021/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Urheilupuiston koulun hankesuunnitelman hyväksyminen

 

Tekninen lautakunta 28.01.2021 § 6   

 

 

 

Urheilupuiston koulu on osa Nurmijärven kunnan hyväksyttyä investointiohjelmaa. Hankkeelle on varattu 16,6 miljoonan euron määräraha, josta 0,6 miljoonaa euroa on vuodelle 2021.  Vuoden 2021 määräraha käytetään korjauksiin, joilla parannetaan sisäilmaolosuhteita koulussa varsinaisen hankesuunnitelman mukaisen hankkeen valmistumiseen saakka. Investointimääräraha 16 miljoonaa on suunniteltu käytettäväksi uuden Urheilupuiston koulun rakentamiseen.

 

Korjaamalla nykyistä Urheilupuiston koulua voidaan välttää kalliiden väistötilojen rakentaminen, kunnes uudishanke on valmis. Sisäilmakorjausten aikana koulu käyttää osittain Monikon tiloja. Peruskorjausta nykyiseen Urheilupuiston kouluun ei kannata tehdä, koska korjausaste olisi vähintään noin 80 %.

 

Ensisijaisena uuden Urheilupuiston koulun sijoittumisvaihtoehtona on tutkittu Arkadian yhteislyseon länsipuolista tonttia Lepsämäntien pohjoispuolella. Uudisrakennus toteutetaan kolmikerroksisena kompaktina rakennuksena. Tonttiliittymän osalta länsipuolinen pientaloasutus ja tuleva koulu hyödyntävät samaa liittymää Lepsämäntieltä. Uudisrakennuksen valmistuttua vanha koulurakennus puretaan ja nykyiselle tontille voidaan toteuttaa muita julkisia palveluita kuten esimerkiksi päiväkoti ja / tai kirjasto.

 

Ratkaisun edut:

- Alueella ei ole rakentamista rajoittavaa kunnallistekniikkaa.

- Rakennuspaikalta on mahdollisuus luoda hyvät yhteydet pohjoispuolella sijaitsevalle

urheilukentälle.

 

Ratkaisun haitat:

- Alue on nykyistä sijaintia syrjäisempi.

- Edellyttää asemakaavan muutosta

- Rinnemaasto asettaa reunaehtoja rakentamiselle.

 

Sivistyslautakunta tekee hankesuunnitelmasta esityksen suoraan kunnanhallitukselle, näin pyritään nopeuttamaan Urheilupuiston koulun hankesuunnitelman käsittelyä ja luomaan perusta hankkeen jatkovalmistelulle.

 

Hankesuunnitelma on liitteenä.

 

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

 

Esitys 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että nykyistä Urheilupuiston koulua ei korjata, vaan se toteutetaan uudishankkeena Lepsämäntien varteen Arkadian yhteislyseon länsipuolelle. Uuden koulun valmistuttua nykyinen koulu puretaan ja tontille etsitään uusi käyttö. Palveluverkkotyön täsmennykset huomioidaan jatkosuunnittelussa.

 

 

Valmistelija

tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen, ville.kononen@nurmijarvi.fi

 

 

Asian käsittely

Esittelijä täydensi esitystään lisäyksellä: Jatkosuunnittelussa tutkitaan eri rahoitus- ja elinkaarivaihtoehdot.

 

Keskustelun aikana Tarikka esitti mm. Taipaleen kannattamana lisättäväksi päätökseen:

"Tekninen laitakunta toivoo jatkosuunnittelussa huomioitavan alueen monipuolisen käytön tarpeet (iltakäyttö ym.), pysäköintiasioiden ja Lepsämäntien liikenteen sujuvuuden.

Mikäli Urheilupuiston koulu toteutetaan normaalina kohteena (ei elementtikoulu), tekninen lautakunta edellyttää rakentamisen toteuttamisen sääsuojattuna."

Tarikan lisäysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että nykyistä Urheilupuiston koulua ei korjata, vaan se toteutetaan uudishankkeena Lepsämäntien varteen Arkadian yhteislyseon länsipuolelle. Uuden koulun valmistuttua nykyinen koulu puretaan ja tontille etsitään uusi käyttö. Palveluverkkotyön täsmennykset huomioidaan jatkosuunnittelussa. Lisäksi jatkosuunnittelussa tutkitaan eri rahoitus- ja elinkaarivaihtoehdot.

Tekninen laitakunta toivoo jatkosuunnittelussa myös huomioitavan alueen monipuolisen käytön tarpeet (iltakäyttö ym.), pysäköintiasioiden ja Lepsämäntien liikenteen sujuvuuden.
Mikäli Urheilupuiston koulu toteutetaan normaalina kohteena (ei elementtikoulu), tekninen lautakunta edellyttää rakentamisen toteuttamisen sääsuojattuna.

 

 

 

Sivistyslautakunta 28.01.2021 § 12     

1620/10.03.02.00/2020  

 

 

Tilakeskus on valmistellut Urheilupuiston koulun hankesuunnitelman. Urheilupuiston koulu on osa Nurmijärven kunnan hyväksyttyä investointiohjelmaa. Hankkeelle on varattu 16,6 miljoonan euron määräraha, josta 0,6 miljoonaa euroa on vuodelle 2021. Vuoden 2021 määräraha käytetään korjauksiin, joilla parannetaan sisäilmaolosuhteita koulussa varsinaisen hankesuunnitelman mukaisen hankkeen valmistumiseen saakka. Investointimääräraha 16 miljoonaa on suunniteltu käytettäväksi uuden Urheilupuiston koulun rakentamiseen. Uudisrakennukseen varataan opetustilat perusopetuksen 6-9 vuosiluokkien oppilaille. Tilat on suunniteltu 580 oppilaalle.

 

Korjaamalla nykyistä Urheilupuiston koulua voidaan välttää kalliiden väistötilojen rakentaminen, kunnes uudishanke on valmis. Sisäilmakorjausten aikana koulu käyttää osittain Monikon tiloja. Peruskorjausta nykyiseen Urheilupuiston kouluun ei kannata tehdä, koska korjausaste olisi vähintään noin 80 %.

 

Ensisijaisena uuden Urheilupuiston koulun sijoittumisvaihtoehtona on tutkittu Arkadian yhteislyseon länsipuolista tonttia Lepsämäntien pohjoispuolella. Uudisrakennus toteutetaan kolmikerroksisena kompaktina rakennuksena. Tonttiliittymän osalta länsipuolinen pientaloasutus ja tuleva koulu hyödyntävät samaa liittymää Lepsämäntieltä. Uudisrakennuksen valmistuttua vanha koulurakennus puretaan ja nykyiselle tontille voidaan toteuttaa muita julkisia palveluita kuten esimerkiksi päiväkoti ja / tai kirjasto.

 

Ratkaisun edut:

- Alueella ei ole rakentamista rajoittavaa kunnallistekniikkaa.

- Rakennuspaikalta on mahdollisuus luoda hyvät yhteydet pohjoispuolella sijaitsevalle

urheilukentälle.

 

Ratkaisun haitat:

- Alue on nykyistä sijaintia syrjäisempi.

- Edellyttää asemakaavan muutosta

- Rinnemaasto asettaa reunaehtoja rakentamiselle.

 

Sivistyslautakunta tekee osaltaan hankesuunnitelmasta esityksen suoraan kunnanhallitukselle, näin pyritään nopeuttamaan Urheilupuiston koulun hankesuunnitelman käsittelyä ja luomaan perusta hankkeen jatkovalmistelulle.

 

Hankesuunnitelma on liitteenä.

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Sivistyslautakunta hyväksyy osaltaan hankesuunnitelman ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että nykyistä Urheilupuiston koulua ei korjata, vaan se toteutetaan uudishankkeena Lepsämäntien varteen Arkadian yhteislyseon länsipuolelle. Palveluverkkotyön täsmennykset huomioidaan jatkosuunnittelussa.

 

Valmistelija

Opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

Sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, puh. 040 317 4410

 

 

Asian käsittely

 

Lautakunnan jäsen Mikko Kiurunen esitti seuraavan lisäyksen hankesuunnitelmaan: Jos tulevina vuosina tulee tarve lisätä liikuntatiloja koulun ulkopuoliseen käyttöön, kustannuksia ei tule sisällyttää koulutuspalvelujen budjettiin. Lautakunta kannatti yksimielisesti esitystä.

 

Lautakunnan jäsen Seija Martelius esitti seuraavan lisäyksen hankesuunnitelmaan: Urheilupuiston koulun ympäristössä tulee liikennesuunnitteluun kiinnittää erityistä huomiota, kun Lepsämäntien liikennemäärät kasvavat. Lautakunta kannatti yksimielisesti esitystä.

 

 

Päätös 

 

Sivistyslautakunta hyväksyi osaltaan hankesuunnitelman ja esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että nykyistä Urheilupuiston koulua ei korjata, vaan se toteutetaan uudishankkeena Lepsämäntien varteen Arkadian yhteislyseon länsipuolelle. Palveluverkkotyön täsmennykset huomioidaan jatkosuunnittelussa.

 

Lautakunta teki seuraavat lisäykset hankesuunnitelmaan:

- Jos tulevina vuosina tulee tarve lisätä liikuntatiloja koulun ulkopuoliseen käyttöön, kustannuksia ei tule sisällyttää koulutuspalvelujen budjettiin.

- Urheilupuiston koulun ympäristössä tulee liikennesuunnitteluun kiinnittää erityistä huomiota, kun Lepsämäntien liikennemäärät kasvavat.

 

 

 

Kunnanhallitus 15.02.2021 § 53     

1620/10.03.02.00/2020  

 

 

Tekninen lautakunta ja sivistyslautakunta ovat 28.1.2021 hyväksyneet osaltaan Urheilupuiston koulun hankesuunnitelman.

 

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että nykyistä Urheilupuiston koulua ei korjata, vaan se toteutetaan uudishankkeena Lepsämäntien varteen Arkadian yhteislyseon länsipuolelle. Uuden koulun valmistuttua nykyinen koulu puretaan ja tontille etsitään uusi käyttö. Palveluverkkotyön täsmennykset huomioidaan jatkosuunnittelussa. Lisäksi jatkosuunnittelussa tutkitaan eri rahoitus- ja elinkaarivaihtoehdot.

Tekninen lautakunta toivoo jatkosuunnittelussa myös huomioitavan alueen monipuolisen käytön tarpeet (iltakäyttö ym.), pysäköintiasioiden ja Lepsämäntien liikenteen sujuvuuden.
Mikäli Urheilupuiston koulu toteutetaan normaalina kohteena (ei elementtikoulu), tekninen lautakunta edellyttää rakentamisen toteuttamisen sääsuojattuna.

 

Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että nykyistä Urheilupuiston koulua ei korjata, vaan se toteutetaan uudishankkeena Lepsämäntien varteen Arkadian yhteislyseon länsipuolelle. Palveluverkkotyön täsmennykset huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Sivistyslautakunta teki seuraavat lisäykset hankesuunnitelmaan:
- Jos tulevina vuosina tulee tarve lisätä liikuntatiloja koulun ulkopuoliseen käyttöön, kustannuksia ei tule sisällyttää koulutuspalvelujen budjettiin.
- Urheilupuiston koulun ympäristössä tulee liikennesuunnitteluun kiinnittää erityistä huomiota, kun Lepsämäntien liikennemäärät kasvavat.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että nykyistä Urheilupuiston koulua ei korjata, vaan se toteutetaan uudishankkeena Lepsämäntien varteen Arkadian yhteislyseon länsipuolelle. Uuden koulun valmistuttua nykyinen koulu puretaan ja tontille etsitään uusi käyttö. Palveluverkkotyön täsmennykset huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Lisäksi kunnanhallitus esittää valtuustolle, että jatkosuunnittelussa otetaan huomioon teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan lisäykset:
- Tutkitaan eri rahoitus- ja elinkaarivaihtoehdot.
- Huomioidaan alueen monipuolisen käytön tarpeet (iltakäyttö ym.), pysäköintiasioiden ja Lepsämäntien liikenteen sujuvuus.
- Mikäli Urheilupuiston koulu toteutetaan normaalina kohteena (ei elementtikoulu), edellytetään rakentamisen toteuttamista sääsuojattuna.
- Jos tulevina vuosina tulee tarve lisätä liikuntatiloja koulun ulkopuoliseen käyttöön, kustannuksia ei tule sisällyttää koulutuspalvelujen budjettiin.
- Urheilupuiston koulun ympäristössä tulee liikennesuunnitteluun kiinnittää erityistä huomiota, kun Lepsämäntien liikennemäärät kasvavat.

 

 

 

 

 

Valmistelija

tilakeskuksen päällikkö Ville Könönen, ville.kononen@nurmijarvi.fi

opetuspäällikkö Kati Luostarinen, kati.luostarinen@nurmijarvi.fi

sivistysjohtaja Tiina Hirvonen, tiina.hirvonen@nurmijarvi.fi

 

Käsittely

Arto Hägg esitti Salosen kannattamana, että hankesuunnittelun jatkossa huomioidaan, että tutkitaan tilapäismajoitusmahdollisuus esimerkiksi liikunta- ja kilpailutoimintaa varten silloin, kun koulu ei ole käytössä esim. kesälomakaudella. Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

Riikka Raekannas esitti Vaulamon, Salosen ja Rädyn kannattamana, että hankesuunnitelmassa huomioidaan liikuntasalin suurempi koko palvelemaan monipuolisemmin koululiikuntaa sekä kuntalaisten vapaa-ajanliikunnan mahdollisuuksia.

 

Puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu muutosesitys ja pidetään nimenhuutoäänestys siten, että

esittelijän pohjaesitys = JAA

Raekannaksen muutosesitys = EI

 

Äänestyksen tulos

4 JAA (Hägg, Jalava, Peltonen, Sailio)

7 EI (Hyvämäki, Pispala, Raekannas, Salonen, Tapiolinna, Vaulamo, Räty)

 

Kunnanhallitus hyväksyi Raekannaksen muutosesityksen ääni 4 JAA - 7 EI.

 

Juha Hyvämäki esitti Vaulamon ja Salosen kannattamana, että tutkitaan mahdollisuus Kisatien jatkamiseen Lepsämäntielle liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.  Kunnanhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle
- yksimielisesti, että hankesuunnittelun jatkossa huomioidaan, että tutkitaan tilapäismajoitusmahdollisuus esimerkiksi liikunta- ja kilpailutoimintaa varten silloin, kun koulu ei ole käytössä esim. kesälomakaudella.
- äänin 4 JAA - 7 EI , että hankesuunnitelmassa huomioidaan liikuntasalin suurempi koko palvelemaan monipuolisemmin koululiikuntaa sekä kuntalaisten vapaa-ajanliikunnan mahdollisuuksia.
- yksimielisesti, että tutkitaan mahdollisuus Kisatien jatkamiseen Lepsämäntielle liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa