Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.02.2021/Pykälä 38

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Valtuustoaloite kauppapaikan saamiseksi Lopentien ja Hangontien risteykseen

 

Elinvoimalautakunta 08.12.2020 § 129   

 

 

 

Nurmijärven Perussuomalaisten valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen, jossa esitetään Klaukkalan ohikulkutien rakentamisen yhteydessä Röykän ja sen lähialueiden palveluita kehitettäväksi. Aloitteen on allekirjoittanut 20 valtuutettua.

 

Lopentien ja Hangontien risteykseen on tehtävä alustava kaavavaraus myöhempää kauppapaikka-alueen kaavoitusta varten. Palveluiden parantamiseksi alueelle tarvitaan paikka huoltoasema- ja kahvilapalveluille sekä elintarvikeliikkeelle. Röykän ja sen lähialueiden lisäksi kauppapaikka palvelisi myös Vihtijärven asukkaita.

 

Esittelijä 

Tekninen johtaja

 

Esitys 

Elinvoimalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle seuraavaa vastausta Nurmijärven perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteeseen kauppapaikan saamiseksi Lopentien ja Hangontien risteykseen:

Lopentien ja Hangontien (vt 25) risteys sijaitsee noin 3,5 kilometrin etäisyydellä Röykän keskustasta. Vt 25 eli Hangonväylää koskien on laadittu "Valtatien 25 kehittäminen välillä Nurmijärvi - Hyvinkään itäinen ohikulkutie - aluevaraussuunnitelma, 2019".  Aluevaraussuunnitelman päätavoitteena on ollut selvittää pääteiden ja muun tie- ja katuverkon kehittämisen periaatteet palvelutasopuutteiden poistamiseksi. Edellä oleva tarkoittaa suorien tonttiliittymien poistamista Hangonväylältä ja yksityisliittymien vähentämistä. Suurimmat palvelutasopuutteet valtatiellä 25 Nurmijärven ja Hyvinkään alueella ovat turvallisuudessa sekä raskaan liikenteen matka-ajassa. Myös ennakoitavuudessa on lieviä puutteita.

Aluevaraussuunnitelman mukaan Hangonväylän ja Lopentien eritasoliittymää kehitetään siten, että liittymään rakennetaan ramppi Hanko - Hyvinkään suunnan liikenteelle, kun nykyinen ramppi palvelisi jatkossa Hyvinkää - Hanko suunnan liikennettä. Uusi ramppi sijoittuisi Lopentien länsipuolelle ja Hangon väylän etelä puolelle.  Kulku mahdolliselle kauppapaikalle tulisi näin ollen Lopentieltä.

Röykän taajamasta esitetylle kauppapaikalle olisi noin 3 kilometriä. Röykän kaupallisen tarjonnan kehittyminen Röykän taajaman keskustassa palvelisi parhaiten röykkäläisiä. Samalla se houkuttelisi parhaiten uusia asukkaita Röykkään. Valtaosa Nurmijärveltä pendelöivästä työvoimasta suuntautuu pääkaupunkiseudulle eli Lopentietä etelään päin, ei pohjoiseen kohti Hangonväylää. Näin ollen Röykän keskustan palvelut sijoittuvat parhaiten työmatkareittien läheisyyteen.

Lopentien ja Hangonväylän risteysalue on pohjavesialuetta. Alueelle ei näin ollen ole  mahdollista sijoittaa polttoaineen jakelua.

Esitetty kauppapaikkavaraus edellyttää sen osoittamista yleiskaavassa. Röykän yleiskaavan laatiminen on ohjelmassa Kirkonkylän ja Rajamäen taajamien yleiskaavojen laatimisen jälkeen. Näin ollen kauppapaikan sijoittamista voidaan tarkastella Röykän alueen yleiskaavan laatimisen yhteydessä. Asiaa arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että vesihuollon tuomisen Röykästä Hangonväylän ja Lopentien risteykseen on merkittävä kynnyskustannus mahdolliselle hankkeelle linjan pituuden ollessa noin 3 kilometriä.

Mikäli kaupan hanke halutaan sijoittaa Röykän keskustan alueelle, tarvittaessa voidaan muuttaa asemakaava kaupan hankkeen mahdollistavaksi. Tällainen asemakaavamuutos pyrittäisiin laatimaan mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Elinvoimalautakunta esittää, että edellä todetun lisäksi aloite ei anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja että se aloitteena todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 01.02.2021 § 38     

1728/00.02.00.02/2020  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää

1. hyväksyä edellä annetun vastauksen valtuustoaloitteeseen sekä

2. todeta, ettei valtuustoaloite anna aihetta muihin toimenpiteisiin ja valtuustoaloite todetaan loppuun käsitellyksi.

 

Valmistelija

Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala, puh. 040 317 2045

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa