Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 01.02.2021/Pykälä 34

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikan hyväksyminen

 

Yhteistyöryhmä 26.11.2020 § 25   

 

 

 

Nurmijärven kunnan tietoturvallisuuden linjauksia selkiytetään ja ajantasaistetaan yhdistämällä aiemmat erilliset tietoturva- ja tietosuojapolitiikat. Tämä on myös osa tiedonhallintalain (Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta 906/2019) edellyttämää tiedonhallinnan ohjeistuksen yhtenäistämistä.

 

Määritelmällisesti tietoturvaan ja tietosuojaan (henkilötietojen suoja) liittyvät toteutukset yhdessä muodostavat tietoturvallisuuden. Sillä tarkoitetaan hallinnollisia, teknisiä ja muita keinoja, joilla suojataan kunnan omistamaa tai hallinnoimaa tietoa sekä normaalitilanteissa, normaaliolojen häiriötilanteissa, että poikkeusoloissa. Tietoturvallisuus koskee kaikkea kunnan käsittelemää tietoa sen tallennusmuodosta riippumatta.

 

Politiikassa kuvataan kunnan tietoturvan ja tietosuojan keskeiset periaatteet, tavoitteet, roolit ja vastuut. Politiikka toimii perustana kunnan tietoturvallisuutta ja tietosuojaa koskeville ohjeille, joiden tehtävänä on tarkentaa politiikkaa ja auttaa sen käytäntöön soveltamisessa. Uutta politiikassa on mm. tiedonhallintalain vaatimusten huomioiminen ja entistä tarkempi vastuiden määrittely.

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt aiemman tietoturvapolitiikan 5.11.2014 ja tietosuojapolitiikan 11.6.2018. Ennen uuden yhdistetyn tietoturva- ja tietosuojapolitiikan käsittelyä kunnanhallituksessa yhteistyöryhmän tulee ottaa kantaa etenkin liitteessä 2 kuvattuihin vastuiden määrittelyihin.

 

Hyväksytty politiikka katselmoidaan vuosittain ja on kokonaisuudessaan henkilöstön saatavilla intranetissä. Julkinen versio julkaistaan kunnan kotisivuilla. Olennaiset muutokset vaativat kunnanhallituksen hyväksynnän.

 

 

Esittelijä 

Palvelussuhdepäällikkö

 

Esitys

             

Yhteistyöryhmä hyväksyy liitteen mukaisen tietoturva- ja tietosuojapolitiikan ja toteaa asian tulleen yhteistoimintalain 13 §:n mukaisesti käsitellyksi.

 

Valmistelija

Asianhallintapäällikkö Hanna Elomaa p. 040 3142002.

 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

 

________

 

 

 

Kunnanhallitus 01.02.2021 § 34     

1671/07.01.00.00/2020  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan tietoturva- ja tietosuojapolitiikan sekä valtuuttaa asianhallintapäällikön tekemään siihen teknisluontoisia korjauksia.

 

Valmistelija

Asianhallintapäällikkö Hanna Elomaa, puh. 040 317 2002.

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa