Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.01.2021/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvä lisämäärärahaesitys vuodelle 2021

 

Sivistyslautakunta 14.01.2021 § 4   

 

 

 

Valtioneuvosto antoi 15.10.2020 eduskunnalle hallituksen esityksen, jolla oppivelvollisuutta jatketaan 18 ikävuoteen asti. Eduskunta hyväksyi esityksen 15.12.2020. Samalla eduskunta päätti toisen asteen maksuttomuudesta. Tasavallan presidentti vahvisti oppivelvollisuuslain ja siihen liittyvät muut lakimuutokset 30.12.2020. Oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021.

 

Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran niihin oppivelvollisiin, joiden oppivelvollisuus nykyisen lain mukaan päättyy vuonna 2021. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon eli ylioppilastutkinnon tai ammatillisen tutkinnon.

 

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen tulee voimaan syksyllä 2021 aloitetussa koulutuksessa samalle kohdejoukolle kuin oppivelvollisuus. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestää sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

 

Jatkossa opiskelijalle maksuttomia ovat:

 

  • opetus (nykyisinkin maksutonta)
  • päivittäinen ruokailu (nykyisinkin maksutonta)
  • opetuksessa tarvittavat oppikirjat ja muut materiaalit
  • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet
  • lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen
  • vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat (korvataan Kelan maksaman koulumatkatuen kautta)
  • joissakin erityistapauksissa myös majoitus- ja matkakustannukset.

 

Sivistys- ja hyvinvointitoimialalla on arvioitu, että toisen asteen maksuttomuuden aiheuttamat lisäkustannukset kunnan järjestämässä lukiokoulutuksessa ovat syyslukukaudella 2021

180 000 euroa. Kustannuksista 100 000 euroa kohdentuu aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin (oppikirjat ja -materiaalit) ja 80 000 euroa muihin toimintakuluihin (henkilökohtaisten tietokoneiden vuokrat). Asian keskeneräisyyden vuoksi edellä mainittuihin kustannuksiin ei voitu varautua vuoden 2021 talousarviota laadittaessa. Koska tarvittavat hankinnat pitää saada käynnistymään heti vuoden 2021 alussa, sivistys- ja hyvinvointitoimiala esittää sivistyslautakunnalle, että lautakunta tekee kunnanhallitukselle 180 000 euron suuruisen lisämäärärahaesityksen em. kustannusten kattamiseksi.

 

Valtio tulee myöhemmin korvaamaan koulutuksen järjestäjille oppivelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvia kustannuksia, mutta esimerkiksi Kuntaliiton mukaan uudistuksen toteuttamisen kustannukset on aliarvioitu. Tämä tulee tarkoittamaan sitä, että ainakin osa uudistuksen kustannuksista tulee koulutuksen järjestäjien maksettavaksi.

 

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

Esitys 

Sivistyslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää sivistys- ja hyvinvointitoimialalle 180 000 euron suuruisen lisämäärärahan kattamaan toisen asteen maksuttomuudesta aiheutuvat kustannukset syyslukukaudella 2021. Kustannukset kohdentuvat talousarvion kohtiin Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä Muut toimintakulut.

 

Valmistelija

Opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

Lukion rehtori Heidi Handolin-Kiilo, puh. 040 317 2437

 

Päätös

 

Esitys hyväksyttiin. Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 18.01.2021 § 32     

24/12.00.01.02/2021  

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää sivistyslautakunnan esityksen mukaisesti esittää valtuustolle, että se myöntää sivistys- ja hyvinvointitoimialalle 180 000 euron suuruisen lisämäärärahan kattamaan toisen asteen maksuttomuudesta aiheutuvat kustannukset syyslukukaudella 2021. Kustannukset kohdentuvat talousarvion kohtiin Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä Muut toimintakulut.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

Valmistelija

Opetuspäällikkö Kati Luostarinen, puh. 040 317 2401

Lukion rehtori Heidi Handolin-Kiilo, puh. 040 317 2437

 

 

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa