Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 18.01.2021/Pykälä 21

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Äänestyspaikkojen määrääminen vuonna 2021 toimitettavia kuntavaaleja varten

 

Keskusvaalilautakunta 11.01.2021 § 1   

 

 

 

Oikeusministeriö on toimittanut kunnanhallituksille 1.10.2020 ohjeet vuonna 2021 toimitettavia vaaleja varten. Ohjeet koskevat mm. äänestyspaikkojen määräämistä, vaalimateriaalin tilaamista ja vaalitietojärjestelmien käyttöä.

 

Seuraavat yleiset vaalit ovat kuntavaalit, jotka toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021. Ennakkoäänestyksen ajanjakso on kotimaassa 7.-13.4.2021  ja ulkomailla 7.-10.4.2021

 

Kunnanhallitus päättää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista kunnassa. Kunnanhallitus päättää myös vaalipäivän äänestyspaikoista. Nämä päätökset tulee tehdä hyvissä ajoin siten, että paikat voidaan merkitä oikeusministeriön vaalitietojärjestelmään perjantaihin 29.1.2021 klo 12 mennessä.

 

Ohjeiden mukaan äänestyspaikkojen tulee olla esteettömiä ja vammaisten käyttämille kulkuvälineille on pyrittävä varaamaan pysäköintitilaa äänestyspaikan välittömässä läheisyydessä. Äänestystilan tulee olla riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten ja että ruuhkaa ja jonoja syntyy mahdollisimman vähän.

 

Keskusvaalilautakunta on selvittänyt vaihtoehtoisia äänestystiloja. Katselmuksessa on huomioitu koronaepidemian aiheuttamat vaatimukset tilojen väljyyttä koskien sekä esteettömyyttä koskevat vaatimukset. Katselmuksen perusteella Klaukkalaan lisätään Monikko ennakkoäänestyspaikaksi.

 

Kirkonkylän ennakkoäänestyspaikaksi aiemman pääkirjaston tilalle tulee Heikkarin palvelutalo ja Rajamäen ennakkoäänestyspaikaksi aiemman Rajamäen kirjaston tilalle TTS:n tilat Kiljavantiellä.

 

Varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat sekä laitosäänestyspaikat säilyvät ennallaan.

 

Vaalilain mukaan kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava kutakin äänestysaluetta varten vaalilautakunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Lisäksi laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä varten tulee asettaa vaalitoimikunta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme. Nurmijärvellä vaalitoimikunta on vastannut myös kotiäänestyksen toimittamisesta.

 

Jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen. Lisäksi sekä jäsenten että varajäsenten on, mahdollisuuksien mukaan, edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2017) kuntavaaleissa. Jäsenenä tai varajäsenenä ei voi olla ehdokas.

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Keskusvaalilautakunta esittää kunnanhallitukselle, että

1. yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi määrätään Heikkarin palvelutalo, Työtehoseuran tilat Rajamäellä, Tello -sali (Klaukkalan kirjaston alakerta) ja Monikko -sali.

2. varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat säilyvät ennallaan.

3. laitosäänestyspaikoiksi määrätään Kiljavan sairaala, terveyskeskuksen osastot ja pitkäaikaisosastot sekä seuraavat ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit sekä Pengerkosken hoitokoti

4. merkitään tiedoksi, että kunnanhallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamiseksi siten, että ryhmien esitykset saadaan niin, että vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta voidaan nimetä helmikuussa.

 

Valmistelija

kunnanlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Päätös

Keskusvaalilautakunta päätti esittää kunnanhallitukselle, että

1. yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi määrätään Heikkarin palvelutalo, Artturi-Sali ensisijaisena vaihtoehtona Rajamäellä ja toissijaisena vaihtoehtona Työtehoseuran tilat Rajamäellä, Tello -sali (Klaukkalan kirjaston alakerta) ja Monikko -sali.

2. varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat säilyvät ennallaan.

3. laitosäänestyspaikoiksi määrätään Kiljavan sairaala, terveyskeskuksen osastot ja pitkäaikaisosastot sekä seuraavat ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit, Pengerkosken hoitokoti sekä Rajamäen Attendo.

4. merkitään tiedoksi, että kunnanhallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamiseksi siten, että ryhmien esitykset saadaan niin, että vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta voidaan nimetä helmikuussa.

5. kunnanhallitus valtuuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin tekemään päätökset tarvittavista muutoksista ennakkoäänestyspaikkoihin ja / tai uusista ennakkoäänestyspaikoista.

6. keskusvaalilautakunta päätti tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

 

 

Kunnanhallitus 18.01.2021 § 21     

1401/00.00.00.00/2020  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää keskusvaalilautakunnan esityksen mukaisesti, että

1. yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi määrätään Heikkarin palvelutalo, Artturi-Sali ensisijaisena vaihtoehtona Rajamäellä ja toissijaisena vaihtoehtona Työtehoseuran tilat Rajamäellä, Tello -sali (Klaukkalan kirjaston alakerta) ja Monikko -sali.

2. varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat säilyvät ennallaan.

3. laitosäänestyspaikoiksi määrätään Kiljavan sairaala, terveyskeskuksen osastot ja pitkäaikaisosastot sekä seuraavat ympärivuorokautiset asumispalveluyksiköt: Aapo, Aleksiina, Venla, Nurmilintu, Kissankellon ja Heikkarin ryhmäkodit, Pengerkosken hoitokoti sekä Rajamäen Attendo.

4. merkitään tiedoksi, että kunnanhallitus on ryhtynyt toimenpiteisiin vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettamiseksi siten, että ryhmien esitykset saadaan niin, että vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta voidaan nimetä helmikuussa.

5. se valtuuttaa keskusvaalilautakunnan puheenjohtajan ja sihteerin tekemään päätökset tarvittavista muutoksista ennakkoäänestyspaikkoihin ja / tai uusista ennakkoäänestyspaikoista.

6. se tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

 

Valmistelija

kunnanlakimies, keskusvaalilautakunnan sihteeri Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Käsittely

Juha Peltonen esitti, että Kirkonkylän ennakkoäänestyspaikaksi tulee pääkirjasto Heikkarin palvelutalon sijasta. Puheenjohtaja totesi esityksen rauenneen kannattamattomana.

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa