Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.03.2020/Pykälä 26

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Nurmijärven pysäköintinormi 2020

 

Kunnanhallitus 16.03.2020 § 58 

 

 

 

Asian liitteenä on asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan pysäköintinormin aikaisempi käsittely (26.2.2019 ja 25.2.2020).

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää esittää asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityksen mukaisesti valtuustolle hyväksyttäväksi seuraavan pysäköintipaikkanormiston:

  

AO-alueet 2 ap / asunto  

AR-alueet 1,5 ap / asunto 

AK-alueet 1 ap / 70 k-m2, kuitenkin vähintään 1 ap / asunto 

Liiketilat 1 ap / 30 k-m2   

Toimistotilat 1 ap / 50 k-m2 

 

Pysäköintinormia käytetään asemakaavoissa periaatteellisena lähtökohtana, josta on mahdollista poiketa perustellusta syystä. Vuokra-asunnot eivät ole perusteltu syy pysäköintinormistosta poikkeamiseen.

 

Valmistelija

vs. asemakaavapäällikkö Hannes Häkkinen, puh. 040 317 4994

 

Päätös 

 Esityksen mukaan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

 

 

Valtuusto 25.03.2020 § 26  

292/10.02.03/2020  

 

Asian käsittely: 

 

Haapalainen teki seuraavan muutosesityksen lisättäväksi pysäköintinormin soveltamistekstiin:

 

AK-alueilla tulee pysäköintipaikoista varata 1 vieraspaikka 1000  kerrosneliömetriä kohden.  Peltonen kannatti Haapalaisen esitystä.

 

Puheenjohtaja tiedusteli että voiko valtuusto hyväksyä  yksimielisesti Haapalaisen muutosesityksen. Valtuusto ei ollut yksimielisesti muutosesityksen takana, joten puheenjohtaja määräsi nimenhuutoäänestyksen:

 

Jaa = kunnanhallituksen esitys                       

Ei =  Haapalaisen esitys      

 

Valtuusto hyväksyi äänestysesityksen.  Toimitetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin äänet seuraavasti:

 

Jaa  15  valtuutettua                     ei 36  valtuutettua.

 

Valtuusto hyväksyi tältä osin Haapalaisen muutosesityksen.

 

Päätös:  

Valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen esityksen pysäköintinormistoksi.

Normin soveltamisteksti muodostui Haapalaisen lisäyksen hyväksymisellä seuraavaksi:
Pysäköintinormia käytetään asemakaavoissa periaatteellisena lähtökohtana, josta on mahdollista poiketa perustellusta syystä.  Vuokra-asunnot eivät ole perusteltu syy pysäköintinormistosta poikkeamiseen.  AK-alueilla tulee pysäköintipaikoista varata  1 vieraspaikka 1000 kerrosneliömetriä kohden.

 

_______

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa