Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.03.2020/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Päätösvallan siirtäminen kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille koronavirusepidemian varautumiseen liittyvien toimien sekä hankintavaltuuksien osalta ja hallintosäännön muutos

 

Kunnanhallitus 16.03.2020 § 70 

 

 

Perustelut 

Hallintosäännön 16 §:ssä mainittujen tehtävien lisäksi kunnanhallitus päättää sille kuntalain 39 §:ssä osoitetuista lakisääteisistä tehtävistä, muun ohella kunnan toimintojen yhteensovittamisesta sekä riskienhallinnasta. Hallintosäännön 19 §:n mukaan sivistyslautakunta päättää 3. momentin kohdassa 3 koulutuspalveluiden ja varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden aukioloajoista. Hallintosäännön 20 §:n mukaan vastaavasti hyvinvointilautakunta päättää 3. momentin kohdassa 9 kirjasto- ja kulttuuripalvelujen, nuorisopalveluiden ja liikuntapalveluiden toimintayksiköiden aukioloajoista.

 

Sen sijaan sellaista suoranaista määräystä hallintosäännössä ei ole, kuka päättää esimerkiksi koulujen sulkemisesta kunnan sisällä poikkeustilanteissa. Mikäli määräyksiä hallintosäännössä ei ole, vastuun voidaan katsoa olevan kunnanhallituksella kunnan toiminnan yhteensovittamisesta vastaavana toimielimenä. Nopean operatiivisen toiminnan turvaamiseksi tarvittaessa on perusteltua, että kunnanhallitus siirtää toimivaltaansa kunnanjohtajalle ja toimialajohtajille.

 

65 §:n nojalla kunnanhallitus päättää yli 2 000 000 euron hankinnoista.


Nurmijärven kunnan hallintosäännön (2020) 7 §:n nojalla toimielin voi siirtää sille hallintosäännössä määrättyä toimivaltaa toimintasäännöllä alaiselleen toimielimelle tai viranhaltijalle, ellei sitä ole erikseen kielletty.


Tämä päätös on lisäys kunnanhallituksen toimintasääntöön (hyväksytty 4.2.2019 § 19) ja liitetään tähän toimintasääntöön.

Esittelijän muutettu esitys kh 16.3.2020
 

Kuntalain 90 §:n 3 a ja e -kohdan nojalla hallintosäännössä annetaan määräykset valtuuston kokousmenettelystä ja kokouksiin osallistumisesta. Kuntalain 14 §:n 1 momentin 2-kohdan mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä. Hallintosäännön 2 §:n ja kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta.
 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Muutettu esitys 

Kunnanhallitus päättää

1. siirtää kunnanjohtajalle, sivistysjohtajalle, tekniselle johtajalle ja hallintojohtajalle seuraavat toimivaltuudet:

- kunnanjohtajalle yleisesti kaikkien kunnan toimipisteiden aukiolosta ja sulkemisesta päättäminen
- sivistysjohtajalle koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien sulkemisesta päättäminen
- toimialajohtajille kunnan toimipisteiden aukioloista ja sulkemisesta päättäminen omien toimialojensa osalta
- kunnanjohtajalle ulkopuolisten tahojen järjestämien tilaisuuksien kieltäminen tai peruuttaminen kunnan hallinnassa olevissa toimitiloissa
- kunnanjohtajalle keskitetyt hankinnat, joiden arvo on yli 2 000 000 euroa

Päätös on voimassa toistaiseksi.

2. esittää valtuustolle seuraavaa muutosta hallintosääntöön siten, että tästä määräyksestä tulee uusi kohta 91 § b:

"91 b
Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous

Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa käytetään sähköistä asianhallinta- tai äänestysjärjestelmää.

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.
Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että valtuuston kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. muuten sovelletaan hallintosäännön 84 §:ää kokouskutsusta."

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Kunnanhallitus päättää tarkistaa pöytäkirjan tämän asian osalta jo kokouksessa.

 

Valmistelija

 Kunnanlakimies Sari Forsström, etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi

 

Käsittely


Esittelijä muutti päätösesitystään siten, että

-          selostusosaan lisätään kappale "Kuntalain 90 §:n 3 a ja e -kohdan nojalla hallintosäännössä annetaan määräykset valtuuston kokousmenettelystä ja kokouksiin osallistumisesta. Kuntalain 14 §:n 1 momentin 2-kohdan mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä. Hallintosäännön 2 §:n ja kuntalain 39 §:n nojalla kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta."
 

-          otsikon loppuun lisätään "ja hallintosäännön muutos", sekä
 

-          päätösesitykseen lisätään kohta

2. Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle seuraavaa muutosta hallintosääntöön siten, että tästä määräyksestä tulee uusi kohta 91 § b.


 

"91 b

Valtuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous

 

Valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa käytetään sähköistä asianhallinta- tai äänestysjärjestelmää.
 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.

Valtuuston suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä.
 

Kunnanhallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että valtuuston kokouksiin tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla.

 

Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokousta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään suljetussa kokouksessa. muuten sovelletaan hallintosäännön 84 §:ää kokouskutsusta."

 

Päätös 

 Muutettu esitys hyväksyttiin.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

 

Jakelu

 

 

Valtuusto 25.03.2020 § 24  

368/00.01.01.03/2020  

 

 

Päätös

 

Valtuusto merkitsi tiedoksi kunnanhallituksen päättämän kohdan 1.

Valtuusto hyväksyi kohdan 2 mukaisen hallintosäännön muutoksen  kunnanhallituksen esityksen mukaisesti.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta kokouksessa.

_____

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa