Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.03.2020/Pykälä 53

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Osallistuvan budjetoinnin määrärahan jako vuonna 2020

 

Kunnanhallitus 16.03.2020 § 53  

321/00.01.02.04/2020  

 

 

Tausta

 

Nurmijärven kunta otti uutena toimintamuotona käyttöön osallistuvan budjetoinnin vuonna 2017. Osallistuvassa budjetoinnissa asukkaat otetaan mukaan pohtimaan ja myös päättämään siitä, mihin taloudellisia resursseja käytetään.

Vuoden 2020 talousarviossa on varattu 40 000 euron määräraha osallistuvaan budjetointiin, jonka teemoina ovat Seitsemän veljestä -kirjan juhlavuoden kunniaksi teemat lukutaidon edistäminen, luontosuhde, naapuriapu,  suvaitsevaisuus, veljesmäinen kisailu ja yhteisöllisyys.

Osallistuvan budjetoinnin ehdotusten hakumenettely

Osallistuvan budjetoinnin ehdotushaku oli avoinna 21.1. - 16.2.2020 välisenä aikana. Ehdotuksen sai jättää kuka tahansa nurmijärveläinen yksityishenkilö tai yhteisö. Ehdotuksia oli mahdollista jättää sähköisesti verkkoasiointipalvelu Solmussa, paperilomakkeella kunnanvirastossa tai kirjastoissa.

Osallistuvan budjetoinnin ehdotusta jättäessä ehdottaja valitsi, käsitelläänkö ehdotus osallistuvan budjetoinnin määrärahajaon yhteydessä (alle 10 000e) vai kunnan varsinaisessa talousarviokäsittelyssä (yli 10 000e). Lisäksi ehdottajan tuli ottaa kantaa siihen, sitoutuuko hän hankkeen toteutukseen.  Myös ehdotetun hankkeen toteuttamissuunnitelmaa oli ehdotuksenjättövaiheessa kuvattava.

Osallistuvasta budjetoinnista tiedotettiin ennakolta kunnan verkkosivuilla, kunnan tiedotuslehdessä nro 1/20, sosiaalisessa mediassa (Facebook) sekä Nurmijärven uutisissa 1.2.2020.

Hakemusten arviointi

Osallistuvan budjetoinnin ehdotushakuaikana ehdotuksia jätettiin 47 kappaletta. Ehdotuksista 37 kohdistui osallistuvan budjetoinnin 40 000 euron suuruisen määrärahan jakamiseen (kustannusarvio alle 10 000 euroa) ja 10 oli osoitettu ehdotuksina budjettikäsittelyyn (kustannusarvio yli 10 000 euroa). 

Viranhaltijaraati arvioi ehdotusten kelpoisuuden osallistuvaan budjetointiin seuraavien periaatteiden mukaisesti:

- ehdotuksen sopivuus vuoden teemaan,

- hankkeen toteuttamissuunnitelma ja kustannusarvio,

- hankkeen toteuttamiskelpoisuus kuluvan vuoden aikana,

- ehdotuksen jättäjän sitoutuneisuus hankkeen toteuttamiseen,

- aikaisempien vuosien (2017 alkaen) osallistuvan budjetoinnin linjaukset.

Ehdotusten ja ehdotusten kustannusarvioiden tarkastelun perusteella osallistuvan budjetoinnin periaatteet täyttävien ehdotusten lukumäärä ja kustannusarvio alittivat osallistuvalle budjetoinnille annetun 40 000 euron määrärahan.  Tästä syystä suunniteltua ehdotusten kuntalaisäänestystä ei järjestettäisi. Osallistuvan budjetoinnin määrärahaa kohdennettaisiin suoraan osallistuvan budjetoinnin periaatteet täyttäville hankkeille.

Osallistuvan budjetoinnin käytännön järjestelyt sekä jälkiseuranta

Osallistuvan budjetoinnin määräraha kohdennetaan hankkeille kunnanhallituksen tekemän ra­han­ja­ko­pää­tök­sen mukaisesti. Myöhemmin tarkemmin määriteltävän to­teu­tus­vas­tuun mukaan määräraha maksetaan joko hakijalle tai hank­keel­le kohdistettava määräraha jää kunnalle käytettäväksi hank­keen suunnitteluun ja muihin hankkeen menoihin. 


Hankkeiden ete­ne­mi­ses­tä tulee raportoida kunnanhallitukselle syyskuun 2020 lop­puun mennessä. Määrärahan maksatus edellyttää luotettavaa sel­vi­tys­tä hankkeen arvioiduista kuluista. Hankkeen lopullisista to­teu­tu­neis­ta kuluista tulee toimittaa kunnalle lopputilitys ja hanke on raportoitava tammikuun 2021 loppuun mennessä.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Esitys tuodaan kokoukseen pöydälle.

 

Valmistelija

palvelumuotoilija Piia Nurkka, puh. 040 317 2412

 

Käsittely

 

Alpo Sailio ja Leni Pispala ilmoittivat esteellisyydestä osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon (yhteisöjäävi; hallintolaki 28.1§ 5-kohta)

 

Päätös 

 Kunnanhallitus
1. päätti, että saatujen ehdotusten sekä ehdotusten kustannusarvioiden tarkastelun perusteella vuoden 2020 osallistuvassa budjetoinnissa ei järjestetä kuntalaisäänestystä.
2. päätti jakaa vuoden 2020 osallistuvan budjetoinnin määrärahaa seuraavasti:

Ehdotus

Ehdotuksen jättäjä

Määräraha€

"Aktiivinen kylä on onnellinen kylä"

Teema: yhteisöllisyys.

Tapahtumajärjestämisen kustannuksiin (esim. valokuvakilpailun ja kävelykierroksen toteuttamiseen).

Rajamäen kyläyhdistys ry

500

Heikkarin eläkeläiskerho

Teema: yhteisöllisyys.

Heikkarin palvelutalon tiloissa järjestettävän matalan kynnyksen kerhon käynnistämiseen.

Nurmijärven Onnenkimpale ry.

500

LiikuntaSankarit liikuttavat lapsia ilmaiseksi

Teema: veljesmäinen kisailu.

Toiminnan ja tapahtumaosallistumisen kuluihin.

LiikuntaSankarit (12 nurmijärveläistä järjestöä)

2200

Seitsemän Veljeksen Cup

Teema: veljesmäinen kisailu.

Jalkapallon "eri lajeista" koostuvan Seitsemän Veljeksen Cup -tapahtumasarjan järjestämiskuluihin.

Nurmijärven Jalkapalloseura

2000

Lintumetsän Eloilta 2020

Teema: yhteisöllisyys.

Kylätapahtuman tuottamiseen.

Lintumetsän alueen asukkaat ry

1500                     

Iltatoritapahtumat Nurmijärven torilla

Teema: yhteisöllisyys.

Viihteellisten, kollektiivisten ja yhteisöllisten iltatoritapahtumien järjestämiseen.

yksityishenkilö

4000

Jämäten ja höristen joka nurkassa - selkokielistä lukemista yläkouluihin

Teema: lukutaidon edistäminen

Selkokielisten kirjojen hankintaan Nurmijärven kaikille yläkouluille.

yksityishenkilö (toteutus kouluilla)

4500

Teatterikirjoittamisen kurssi

Teema: yhteisöllisyys.

Nurmijärven Seitsemän veljestä 150-vuotta juhlavuoden ohjelmaan kuuluvan käsikirjoituskurssin mainontaan ja materiaaleihin.

Teatteri Kvartetti ry

500

Maailma Kirkonkylässä

Teema: suvaitsevaisuus

Elokuisena lauantaina Kirkonkylän torilla ja muissa tapahtumapaikoissa järjestettävän tapahtuman järjestämiseen.

Nurmijärvi -19

1000

Seitsemän veljeksen saunasuunnistus

Teema: veljesmäinen kisailu.

Seitsemän veljeksen hengessä järjestettävän saunasuunnistuksen toteutukseen Palojoella.

Palojoen kyläyhdistys ry

3100


3. päätti, että osallistuvan budjetoinnin määrärahan jakamisen ehtona on toiminta koronaviruksen sallimissa rajoissa.

Alpo Sailio ja Leni Pispala poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävi; hallintolaki 28.1§ 5-kohta) asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi.

 

Jakelu

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa