Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 26.11.2020/Pykälä 255

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kunnan hallinnassa olevien tilojen käytön rajoittaminen tilapäisesti koronaepidemiasta johtuvan erityistilanteen vuoksi

 

Kunnanhallitus 26.11.2020 § 255     

1706/00.01.02.03/2020  

 

 

I PÄÄTÖKSEN TAUSTA

 

Koronatilanteen heikkenemisen vuoksi sosiaali- ja terveysministeriö on tiistaina 24.11.2020 antanut ohjeet ja suositukset (VN25925/2020) epidemian leviämisen estämiseksi Uudellamaalla sekä muissa leviämisvaiheen uhassa olevissa maakunnissa. Tartuntatautilain nojalla viranomaisten on ryhdyttävä välittömiin toimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä tai sellaisen vaarasta.

 

Epidemiatilanteen hallitsemattoman leviämisen uhka erityisesti Uudellamaalla on ilmeinen. Ministeriö katsoo, että sen on valtakunnallisen tehtävänsä puitteissa käytettävä toimivaltaansa ja annettava Uudenmaan alueelle suoraan ohjeet ja suositukset epidemian hallitsemattoman leviämisen estämiseksi, terveydenhuollon toimintakapasiteetin turvaamiseksi ja siten väestön hengen ja terveyden suojaamiseksi. Epidemian torjuminen ja sen leviämisen estäminen edellyttävät tehokkaita toimenpiteitä erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien ja terveyden suojaamiseksi. Ohjeet ja suositukset perustuvat valtioneuvoston periaatepäätökseen 23.10.2020 hybridistrategian toimintasuunnitelman toimeenpanoon liittyvistä suosituksista. Ministeriön ohjeet ja suositukset eivät ole oikeudellisesti sitovia, vaan niiden toimeenpaneminen edellyttää paikallisen viranomaisen päätöksiä. Tavoitteena on, että rajoitustoimenpiteitä ja suosituksia kohdennetaan ennakoivasti ja vaikuttavasti siihen, mikä alueellisen tilannekuvan sekä tartunnan lähteitä ja tartuntariskiä koskevan yleisen ja alueellisen asiantuntijatiedon pohjalta on tehokkainta ja oikeasuhtaisinta. Ministeriö on antanut ohjeet ja suositukset viranomaisille, yksityisille ja julkisille toiminnanharjoittajille sekä väestölle.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö kehottaa Uudenmaan maakunnan alueella toimivia tartuntatautilain mukaisia viranomaisia, kuntia, kuntayhtymiä sekä aluehallintovirastoa, seuraaviin toimenpiteisiin.

 

 

 1.  Yleisötilaisuudet

 

Ministeriö kehottaa aluehallintovirastoja ja kuntia rajaamaan yleisötilaisuuksien yleisömäärän enintään kymmeneen (10) henkeen tai viime sijassa tilaisuuksien järjestämisen kieltämistä.

 

 1.  Korkean tartuntariskin julkisten tilojen käyttö

 

Ministeriö kehottaa kuntia ja kuntayhtymiä harkitsemaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien korkean tartuntariskin julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan. Julkisilla tiloilla tarkoitetaan julkisyhteisön hallinnassa olevia yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala välttää. Toimenpiteet eivät saa rajoittaa oikeutta lakisääteisiin palveluihin, oikeutta saada asiansa käsitellyksi toimivaltaisessa viranomaisessa tai estää virkamiestä suorittamasta virkatehtäviään.

 

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja:

 1) kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat;

2) uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat;

4) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat.

 

 

II PERUSTELUT

 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on antanut STM:n kehotukseen pohjaten suosituksensa alueellisena tartuntatautilain mukaisena viranomaisena.

 

Ohjeistuksen vuoksi kunnan alueella on keskeytettävä palvelutoimintoja ja suljettava tiloja siten, että päätökset astuvat voimaan viimeistään 28.11. alkaen.

Tarvittavia päätöksiä varten on kunnanhallituksen puheenjohtaja Räty pyytänyt kutsumaan kunnanhallituksen koolle.

 

Kunnanhallituksen päätösvalta perustuu Nurmijärven kunnan hallintosäännön 16 § 3 momenttiin.

Lisäksi tähän päätökseen sovelletaan hallintosäännön 150 §:ää. Sen mukaan poikkeusolojen erityinen toimivalta voidaan ottaa käyttöön, jos se valtioneuvoston valmiuslain mukaisesti toteamien poikkeusolojen tai meneillään olevan poikkeusoloihin rinnastuvan erityisen tilanteen vuoksi on välttämätöntä. Erityisen toimivallan käyttöönotosta päättää kunnanhallitus tai kiireellisessä tilanteessa kunnanjohtaja itse.

Tällöin menetellään seuraavasti:
kunnanhallitus voidaan kutsua koolle heti noudattamatta kunnan hallintosäännön 123 §:n mukaista määräaikaa kokouskutsun toimittamisesta.

Mikäli kunnanhallitus päätetään kutsua koolle edellä mainitulla tavalla, kokouksessa voidaan käsitellä ainoastaan sellaisia kiireellisiä asioita, joita ei voida käsitellä hallintosäännön 123 §:n mukaisen määräajan puitteissa.

Mikäli kunnanhallitusta ei saada kutsuttua koolle edellä mainitulla tavalla heti, tai jos kyse on asiasta jossa on välttämätöntä tehdä päätös välittömästi, on kunnanjohtajalla oikeus tehdä päätös asiassa, joka muutoin kuuluu kunnanhallituksen toimivaltaan.

Myös erityisen toimivallan nojalla tehdyt päätökset on valmisteltava. Erityisen toimivallan käyttämisen lakkaamisesta päättää kunnanhallitus."

 

Tartuntatautilaki antaa tartuntataudeista vastaavalle toimielimelle mahdollisuuden päättää sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden, oppilaitosten, päiväkotien, asuntojen ja vastaavien tilojen sulkemisesta sekä yleisten kokousten tai yleisötilaisuuksien kieltämisestä. Tässä ominaisuudessa toimiva viranomainen on alueellamme Keski-uudenmaan sote-kuntayhtymän asianomainen jaosto.

 

Aluehallintovirasto on nimennyt esimerkkitilanteita, jotka eivät ole yleisötilaisuuksia. Esimerkiksi jatkuva toiminta kuten kirjaston tai uimahallin toiminta ei ole yleisötilaisuus, ellei siellä erikseen sellaista järjestetä.

 

Edellisen perusteella esimerkiksi jäähallien, kirjastojen ja uimahallien toiminnan rajoittaminen/sulkeminen kuuluu kunnille, silloin kun kyse ei ole siellä erikseen järjestettävästä yleisötilaisuudesta. Niitä koskevia rajoituksia puolestaan on antanut aluehallintovirasto.

 

Nurmijärven kunnan osalta tätä päätösvaltaa käyttää hallintosäännön 16 §:n ja 150 §:n nojalla kunnanhallitus.

 

 1. Vaikutukset Nurmijärven kunnan hallinnoimiin tiloihin

 

1.1. Kirjastot

Nurmijärven kunnan kirjastot suljetaan lauantaista 28.11. alkaen 18.12. saakka. Kirjastoista voi kuitenkin edelleen noutaa varatun aineiston ja palauttaa lainat itsepalveluna normaalien aukioloaikojen mukaisesti. Myös kirjastojen yleisöpäätteitä voi ajanvarauksella käyttää välttämättömien asioiden hoitamiseen. Ajan voi varata kirjastolta puhelimitse.

Kirjastoauto ei kulje toistaiseksi.  Vähävaraiset voivat edelleen noutaa kasvomaskeja kirjastoista.

 

1.2. Sisä- ja ulkoliikuntaan ja harrastustoimintaan käytettävät julkiset tilat

 

Kunta sulkee sisä- ja ulkoliikuntaan ja harrastustoimintaan käytettävät julkiset tilat 28.11.-18.12. Sulku käsittää:

 • Klaukkalan jäähalli
 • Tello-Sali
 • Koulujen liikuntatilat (kouluajan ulkopuolinen käyttö)
 • Nuorisotilat
 • Monikkosali (kahvila pysyy auki)
 • Klaukkalan tekonurmi
 • Rajamäen tekonurmi
 • Klaukkalan kuntoportaat
 • Kirkonkylän tekojäärata
 • Kunnanviraston kokoustilat ulkopuolisille
 • Rajamäen Uimahallin liikunta- ja peseytymistilat - kahvila auki (osakeyhtiönä uimahalli päättää omista tiloistaan).


Monikkosalin tapahtumat perutaan tai siirretään järjestettäväksi myöhempänä ajankohtana. Tapahtumien siirtämisestä/perumisesta tiedotetaan erikseen kunkin tapahtuman kohdalla mahdollisimman pian. Monikko julkisena tilana suljetaan kahvilaa lukuun ottamatta.

Kunnan virastotalolla on mahdollista asioida viranomaisasioissa.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

 1. Kunnanhallitus päättää keskeyttää tilapäisesti kunnan hallinnassa olevien tilojen käytön ajalla 28.11.-18.12.2020 seuraavasti:

  a) Kirjastot perusteluosiossa kerrotuin ehdoin;

  b) Sisä- ja ulkoliikuntaan ja harrastustoimintaan käytettävät julkiset tilat, kuten:
  . Klaukkalan jäähalli
  . Tello-ja Vilho-sali
  . Koulujen liikuntatilat (kouluajan ulkopuolinen käyttö)
  . Nuorisotilat
  . Monikkosali kahvilaa lukuunottamatta
  . Klaukkalan tekonurmi
  . Rajamäen tekonurmi
  . Klaukkalan kuntoportaat
  . Kirkonkylän tekojäärata
  . Kunnanviraston kokoustilat ulkopuolisille
  . Rajamäen Uimahallin liikunta- ja peseytymistilat kahvilaa lukuunottamatta.
  Kunnanhallitus suosittelee uimahalliyhtiötä tekemään päätöksen uimahallin sulkemisesta osaltaan.

  2. Valtuuttaa kunnanjohtajan päättämään muista kuin yllämainituista kunnan hallinnassa olevien tilojen käytön tilapäisestä keskeyttämisestä ja tilojen sulkemisesta viranomaisten suositusten perusteella.

  3. Tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan heti kokouksessa

 

Valmistelija

kunnanlakimies Sari Forsström, puh. 040 317 2015

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Teknisenä korjauksena lisättiin kohtaan 2. Rajamäen Uimahalli seuraava lause "(allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat osaltaan.)"

Pöytäkirja tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

 

 

 

 

 

 

Jakelu

päällikköjakelu

Rajamäen Uimahalli Oy

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa