Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 266

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Karttaliite
  Sijaintikartta

 

 

Jatkoaika tontin 543-3-403-2 luovuttamiselle Klaukkalan Viirinlaakson alueelta, Master Kodit Oy

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 266     

1669/10.00.02.00/2020  

 

 

Viirinlaakson yhtiömuotoiset asuntorakentamiseen tarkoitetut asuin­ker­ros­ta­lo­jen korttelialueen (AK-1) tontit sekä asuin-, liike- ja toi­mis­to­ra­ken­nus­ten korttelialueen (AL-1) tontit ovat olleet haettavina niin, et­tä tonttien hakuaika päättyi 31.8.2016. Haettavia tontteja oli kaik­ki­aan kuusi kappaletta, joista kaksi oli asuin-, liike- ja toi­mis­to­ra­ken­nus­ten korttelialueen tontteja ja neljä asuinkerrostalojen kort­te­li­alu­een tontteja.

 

Master Kodit Oy jätti parhaan tarjouksen asuinkerrostalojen kort­te­li­alu­een tonteista 543-3-403-2 ja 3. Nurmijärven kunnanvaltuusto teki pää­tök­sen 26.4.2017 § 30, jossa se päätti vuokrata Master Kodit Oy:lle molemmat tontit siten, että maanvuokrasopimukset al­le­kir­joi­te­taan ensimmäisen tontin osalta viimeistään 31.12.2018 mennessä ja toisen tontin viimeistään 31.12.2019.

 

Tontista 543-3-403-3 on maanvuokrasopimus allekirjoitettu 2018 ja kohteen rakentaminen on aloitettu ja valmistuu syksyllä 2021.

 

Master Kodit Oy haki joulukuussa 2019 jatkoaikaa tonttia 543-3-403-2 koskevan maanvuokrasopimuksen allekirjoittamiselle kunnanhallitukselta 16.12.2019 § 289. Päätöksessä maanvuokrasopimus oli allekirjoitettava viimeistään joulukuun 2020 loppuun mennessä.

 

Nyt Master Kodit Oy hakee vielä yhdeksi vuodeksi jatkoaikaa maanvuokrasopimuksen allekirjoittamiseen eli sopimus allekirjoitetaan viimeistään joulukuussa 2021. Keväällä 2020 koronavirus aiheutti Suomeen poikkeustilan, jonka seurauksena talouden epävarmuus lisääntyi ja asuntojen varausmäärä jäi pieneksi. Tontti 543-3-403-2 luovutetaan pe­rus­tet­ta­van asunto-osakeyhtiön lukuun.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää, että Nurmijärven kunta myöntää Master Kodit Oy:lle jatkoajan tontin 543-3-403-2 vuokraamiselle Klaukkalan Viirinlaakson alueella.

Tontti 543-3-403-2 vuokrataan Master Kodit Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun. Tontin kauppahinta on 652 400 euroa ja vuosivuokra on 6 % kauppahinnasta (vuosivuokra 39 144 euroa). Maanvuokrasopimus tulee allekirjoittaa viimeistään joulukuun 2021 loppuun mennessä.

Master Kodit Oy:lle annetaan lupa suorittaa tontilla kustannuksellaan maaperätutkimuksia ennen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista.

Master Kodit Oy oikeutetaan kustannuksellaan hakemaan tontille 543-3-403-2 rakennuslupaa ennen maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista. Rakennustöihin tontilla ei saa ryhtyä ennen kuin tontin luovutusta koskeva maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

Päätökseen kuuluu liitteitä. Kartta kohteesta ja sijaintikartta.

 

Valmistelija

maankäyttöinsinööri Minna Valtonen, puh. 040 317 2363

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Tämän asian käsittelyn jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 17.04 - 17.15.

 

Jakelu

Master Kodit Oy

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa