Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 256

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

 

Nurmijärven Onnenkimpale ry:n palveluvelvoitesopimusta koskeva lisämäärärahaesitys vuodelle 2020

 

Kunnanhallitus 30.11.2020 § 256     

1212/02.05.01.02/2020  

 

 

Kunnanhallitus on 4.11.2019, 242 § hyväksynyt Nurmijärven kunnan ja Nurmijärven Onnenkimpale ry:n välisen palveluvelvoitesopimuksen erityisryhmien uima-allastoimintojen järjestämisestä. Palveluvelvoitesopimuksen mukaan "Palveluvelvoitteen korvaamiseksi myönnetään vuosittain kalenterivuodeksi kerrallaan palveluntuottajan hakemuksesta Nurmijärven kunnan antama avustus, joka perustuu valtuuston hyväksymään talousarvioon. Korvaus kattaa palveluvelvoitteen mukaisesta toiminnasta aiheutuvat nettomääräiset kulut (=toiminnasta aiheutuvat kulut vähennettynä toiminnan tuotoilla)."

 

Nurmijärven Onnenkimpale ry. on esittänyt kunnalle, että kunta myöntäisi vuodelle 2020 toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin 30 000 euron suuruisen lisämäärärahan. Lisämäärärahaa on perusteltu koronaepidemialla, minkä takia altaan kävijämäärä on jäänyt edellisvuotta pienemmäksi ja tulot ovat vähentyneet. Lisäksi keväällä 2020 altaalla on tehty kertaluonteisia huoltotöitä. Kevään 2020 koronasulun aikana yhdistys on sopeuttanut toimintaansa muun muassa siirtämällä henkilöstöään eri tehtäviin. Sopeutustoimista huolimatta altaan kustannusten arvioidaan ylittyvän siten, että yhdistyksen on tarpeen hakea lisämäärärahaa nettomääräisten kulujen kattamiseen palveluvelvoitesopimuksen mukaisesti.

 

Valtuusto päättää vuosittain talousarviossa palveluvelvoitteen suorittamisesta maksettavasta avustuksesta. Vuoden 2020 talousarviossa Onnenkimpale ry:n palveluvelvoitesopimukseen on varattu 120 000 euron määräraha. Lisämäärärahan jälkeen kunnan tuki vuodelle 2020 olisi 150 000 euroa.

 

Onnenkimpale ry:n ja kunnan edustajat ovat käyneet keskustelun lisämäärärahan tarpeesta, ja yhdistys on toimittanut pyydetyt lisätiedot. Yhdistyksestä saatujen tietojen perusteella esitetty 30 000 euron lisämääräraha ei kata täysin altaan tuloksen heikkenemistä vaan yhdistys kattaa myös itse osan tappioista.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy vuodelle 2020 Nurmijärven Onnenkimpale ry:n 30 000 euron korotusesityksen erityisryhmien uima-allastoimintojen palveluvelvoitesopimukseen. Lisämääräraha kohdennetaan talousarviossa konsernipalveluiden toimialan yhteiset toiminnot tulosalueelle.

 

 

 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

 

Käsittely:

Leni Pispala ilmoitti esteellisyydestään (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsen) osallistua asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Leni Pispala poistui esteellisenä (hallintolaki 28.1 § 5 kohta; yhteisöjäävi, Onnenkimpale ry:n hallituksen jäsen) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 

 

Jakelu

Onnenkimpale ry.

talouspalvelut

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa