Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.11.2020/Pykälä 244

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelman päivittäminen

 

Hyvinvointilautakunta 27.10.2020 § 64   

 

 

 

Nurmijärven kotouttamisohjelma on laadittu vuonna 2016 ja se on hyväksytty kunnanvaltuustossa 21.12.2016, 11 §. Sen ohjelmakausi on 2016-2020. Kotouttamisohjelma päivitetään nyt vuosille 2021-2022. Kotouttamisohjelma on kotoutumislain 32 § ja 33 § mukainen asiakirja kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi.

 

Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisen kehittämisestä sekä sen suunnittelusta ja seurannasta paikallistasolla. Kunnan on huolehdittava siitä, että kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajille. Lisäksi kunnan on huolehdittava siitä, että maahanmuuttajille kotoutumislaissa tarkoitetut toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Kunnan on myös huolehdittava oman henkilöstönsä osaamisen kehittämisestä kotouttamisessa.

 

Laki kotoutumisen edistämisestä (30.12.2010/1386) määrittelee, että kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään osana kunnallisia peruspalveluja ja työ- ja elinkeinohallinnon palveluja sekä muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä. Kunnan, työ- ja elinkeinotoimiston sekä muiden viranomaisten on annettava maahanmuuttajalle asianmukaista ohjausta ja neuvontaa kotoutumista edistävistä toimenpiteistä ja palveluista sekä työelämästä (6 §, 8 §).

 

Kotouttamisohjelman soveltamisala on Nurmijärvellä asuvat maahanmuuttajat. Viimeisimmän väestötiedon mukaan kunnassa asui vuonna 2019 yhteensä 2280 vieraskielistä henkilöä. Ulkomaan kansalaisia oli 1684 henkilöä. Kotouttamisohjelmassa on myös kuvattu pakolaisten vastaanoton palvelut. Nurmijärven kunnanvaltuusto on päättänyt 30.10.2019 (72 §), että kunta ottaa vastaan 10-15 kiintiöpakolaista joka toinen vuosi vuoden 2019 jälkeen.

 

Voimassa oleva kotouttamisohjelma on myös edellytys kunnille maksettavista pakolaisten vastaanoton korvauksista.

 

Nyt päivitettävä kotouttamisohjelma on laadittu vastaamaan tämän hetken tilannetta kotouttavan työn osalta. Sen tärkein sisällöllinen muutos suhteessa aiempaan ohjelmaan on sosiaali- ja terveyspalvelujen siirtyminen Keusote-kuntayhtymään. Muilta osin ohjelma noudattaa pääpiirteissään aiemman kotouttamisohjelman sisältöjä. Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelma 2021-2022 on liitteenä 3.

 

 

Esittelijä 

Sivistysjohtaja

 

 

 

Esitys 

Hyvinvointilautakunta hyväksyy Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelman 2021-2022 ja lähettää sen kunnanhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Valmistelija

Maahanmuuttokoordinaattori Saara Marjasvaara, puh. 040 317 2564

 

 

 

Asian käsittely

Lautakunnan jäsen Petri Kolmonen esitti, että kotouttamisohjelman tavoitteille tulee asettaa mittareita, joilla seurataan tavoitteiden toteutumista. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti Kolmosen esityksen.

 

 

Päätös

Lautakunta päätti hyväksyä Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelman 2021-2022 ja lähettää sen kunnanhallituksen kautta valtuustolle hyväksyttäväksi. Lisäksi lautakunta päätti, että kotouttamisohjelman tavoitteille asetetaan mittareita, joilla seurataan tavoitteiden toteutumista.

 

 

 

 

 

Kunnanhallitus 16.11.2020 § 244     

1477/12.06.00.01/2020  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää hyvinvointilautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyä Nurmijärven kunnan kotouttamisohjelman 2021-2022 ja lähettää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

 

Valmistelija

Maahanmuuttokoordinaattori Saara Marjasvaara, puh. 040 317 2564

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

Jakelu

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa