Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.11.2020/Pykälä 243

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma 2020

 

Tekninen lautakunta 29.10.2020 § 65   

 

 

 

 

Nurmijärven kunnan turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelma (liikenneturvallisuussuunnitelma) 2020 on laadittu Nurmijärven kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä. Suunnitelman laatimisen yhteydessä perustettuun ohjausryhmään kuului edustajia kunnan eri hallintokunnista sekä edustajat mm. Liikenneturvasta ja kunnan nuorisovaltuustosta. Suunnitelman laatiminen käynnistyi elokuussa 2019 ja suunnitelma valmistui kesäkuussa 2020.

 

Suunnitelmassa on selvitetty liikenneturvallisuuden nykytilaa, sekä kartoitettu liikenneturvallisuusongelmia mm. onnettomuusanalyysin ja kyselyiden avulla. Nykytila-analyysin pohjalta Nurmijärvelle laadittiin henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien vähenemätavoite, liikenneturvallisuustyön toiminnalliset tavoitteet sekä tulevien vuosien painopisteet liikenneturvallisuustyössä. Tavoitteisiin pääsemistä tukevat työssä laadittu liikenneympäristön parantamistoimenpiteiden ohjelma sekä hallintokuntien liikenneturvallisuustyön toimenpiteistä koottu toimintasuunnitelma.

 

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Nurmijärvellä tapahtui vuosina 2014-2018 yhteensä 774 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Onnettomuuksista 186 johti yhteensä 237 henkilövahinkoon ja näistä 9 johti kuolemaan. Edellä mainittujen viiden vuoden aikana tapahtuneiden onnettomuuksien laskennalliset kustannukset ovat olleet noin 16,5 Me/vuosi, josta kunnalle kohdistuvien kustannusten osuus on ollut noin 3,3 Me/vuosi. Kunnan kustannuksista suuri osa kohdistuu sosiaali- ja terveystoimelle.

 

Nykytila-analyysin pohjalta heräsi erityinen huoli mopoikäisten nuorten turvallisuudesta. Tähän pyrittiin vaikuttamaan jo suunnitelman aikana laatimalla mopoikäisten nuorten turvalliseen liikkumiseen liittyviä ohjeita kouluille ja nuorten vanhemmille. Lisäksi käynnistettiin kunnan nuorisotyöntekijöille ja seurakunnan nuorten parissa työskenteleville henkilöille suunnatun liikenneturvallisuuskoulutuksen järjestäminen.

 

Suunnitelmassa määritettyihin liikenneonnettomuuksien vähenemätavoitteisiin pääsemiseksi on erityisen tärkeää vaikuttaa tienkäyttäjien käyttäytymiseen liikenteessä. Liikenneturvallisuustyön toiminnalliset tavoitteet ohjaavat liikenneturvallisuustyötä ja niissä huomioidaan kaikki ikä- ja liikkujaryhmät. Suunnitelmallisella liikenneturvallisuuden kasvatus- valistus- ja tiedotustyöllä pyritään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin liikenneturvallisuutta parantavasti. Parantamalla samanaikaisesti sekä liikenneympäristöä että liikenneturvallisuustyön toimintatapoja saavutetaan paras mahdollinen vaikutus liikenneturvallisuuteen.

 

Työn aikana laadittiin noin 80 kohdan toimenpideohjelma liikenneympäristön turvallisuuden parantamiseksi sekä erillinen toimenpideohjelma Kirkonkylän esteettömyyden parantamiseksi. Esitettyjen toimenpiteiden pääpaino on nopeasti toteutettavissa ja kustannustehokkaissa hankkeissa. Liikenneympäristön parannustoimenpiteissä on keskitytty erityisesti suojattomien tienkäyttäjien turvallisuuden parantamiseen. Toimenpiteet ovat pääosin melko pieniä, mutta pienetkin toimenpiteet parantavat kuitenkin yleistä liikenneympäristön viihtyisyyttä ja selkeyttä sekä koettua turvallisuutta ja voivat parhaimmillaan jopa estää vakavan onnettomuuden. Turvalliset ja selkeät liikennejärjestelyt luovat edellytykset turvalliselle ja liikennesääntöjen mukaiselle liikennekäyttäytymiselle. Yksittäisten toimenpiteiden lisäksi työn aikana laadittiin yleisiä periaatteita liikenneympäristön suunnittelun tueksi.

 

Esittelijä 

Kunnallistekniikan päällikkö

 

Esitys 

Tekninen lautakunta hyväksyy Nurmijärven kunnan turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman 2020. Suunnitelma annetaan tiedoksi sivistys- ja hyvinvointilautakunnille sekä kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, pia.korteniemi@nurmijarvi.fi

 

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi tekninen lautakunta evästi, että esteettömyysselvitykset ja vastaavat toimenpideohjelmat tulee tehdä Klaukkalaan ja Rajamäelle kuten on tehty Kirkonkylälle.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 16.11.2020 § 243     

1215/08.00.00/2020  

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi Nurmijärven kunnan turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelman 2020 ja antaa suunnitelman edelleen tiedoksi valtuustolle.

 

Valmistelija

liikenneinsinööri Pia Korteniemi, puh. 040 317 2311

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa