Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 16.11.2020/Pykälä 253

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Jatkoajan myöntäminen tonttien luovuttamiselle Viirinlaakson alueelta, T2H Rakennus Oy

 

Kunnanhallitus 16.11.2020 § 253     

1583/10.00.02.01/2020  

 

Valtuusto on päättänyt 26.9.2018 § 79 luovuttaa T2H Rakennus Oy:lle perustettavien asunto-osakeyhtiöiden lukuun tai määräämälleen taholle (tonttirahasto) Klaukkalan Viirinlaakson AL-tontit 14-19 korttelista 3104 sekä määräosan autopaikkojen korttelialueen LPA-tontista 9. Valtuuston luovutuspäätöksen mukaisesti ensimmäisten tonttien osalta kauppakirja tulee allekirjoittaa vuoden kuluessa valtuuston päätöksen lainvoimaisuudesta lukien ja muiden tonttien osalta tulee tehdä esisopimus tonttien luovutuksesta, jossa sovitaan että viimeinen tonttikauppa tehdään viimeistään viiden vuoden kuluessa ensimmäisestä luovutuksesta laskettuna.

 

T2H Rakennus Oy pyytää Klaukkalan asemakaavan korttelin 3104 AL-1 tonteille 15 (543-3-104-15) ja 16 (543-3-104-16) sekä 223/1200 suuruisen määräosan LPA tontille (543-3-104-9) lisää varausaikaa vuoden 2021 loppuun saakka, johtuen Klaukkalan paikallisesta markkinatilanteesta. Pyyntöä yhtiö perustelee sillä, että T2H:lla on Klaukkalan Ali-Tilkassa kolme kerrostalohanketta ja rivitalohanke. Kolmesta kerrostalosta kaksi on myyty ja valmistunut. Ali-Tilkan kolmas kerrostalo on tarkoitus myydä, ennen kuin Viirinlaakson hanke laitetaan markkinaan. T2H:n kokemuksen mukaan kerrostalohankkeen myynti kestää noin vuoden verran Klaukkalassa tämänhetkisessä markkinatilanteessa.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää, että Nurmijärven kunta myöntää T2H Rakennus Oy:lle jatkoajan Klaukkalan Viirinlaakson tonttien ostamiselle seuraavasti:

AL-tonttien 543-3-104-15 ja 543-3-104-16 sekä LPA-tontin 543-3-104-9 määräosan luovutusta koskeva kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään 17.12.2021 ja samalla tulee tehdä valtuuston päätöksen mukaisesti muita tontteja koskeva esisopimus, jossa noudatetaan aiemmin päätettyä luovutusaikataulua suhteessa ensimmäiseen luovutukseen. Kaikki tontit tulee olla luovutettuna viiden vuoden kuluessa ensimmäisestä luovutuksesta lukien.

Muilta osin valtuuston luovutuspäätön 26.9.2018 § 79 on voimassa.

 

Valmistelija

maankäyttöpäällikkö Hannu Kujala, puh. 040 317 2371

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa