Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.10.2020/Pykälä 218

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Lausunto Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen talousarvioluonnoksesta ja esityksestä palvelusopimukseksi

 

Kunnanhallitus 19.10.2020 § 218     

1189/00.04.03/2020  

 

 

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta on 18.8.2020 omalta osaltaan hyväksynyt ympäristökeskuksen vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021-2025 sekä palvelussopimuksen vuosille 2021-2023.

 

Ympäristökeskus on pyytänyt sopijakuntien lausuntoa vuoden 2021 talousarvioesityksestä ja esityksestä vuosien 2021-203 palvelusopimukseksi.

 

Sopijakuntia pyydetään lausunnoissaan lisäksi ilmoittamaan, jos ne haluavat ympäristökeskuksen järjestävän työntekijöidensä lähityöskentelyn kunnassa vuonna 2021.

 

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2021-2025 sekä palvelusopimus 2021-2023

Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen yhteistoimintasopimuksen mukaan ympäristökeskuksen sopijakuntien ympäristökeskukselta saamat ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun palvelut määritellään palvelusopimuksessa, joka laaditaan talousarvioesityksen yhteydessä. Palvelusopimus tehdään kolmivuotisena ja tarkistetaan vuosittain toukokuun loppuun mennessä ympäristökeskuksen ohjausryhmässä. Palvelusopimuksessa määritetään seuraavan vuoden kuntakohtaiset palvelut, jotka ovat perustana sopijakuntien maksuosuuksille.

 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus huolehtii yhteistoimintasopimuksessa sille osoitetuista sopijakuntien ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävistä. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelut jakautuvat hallinnon, ympäristövalvonnan, ympäristönsuojelun, terveysvalvonnan ja eläinlääkintähuollon tulosyksiköille.

 

Keski- Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä on käsitellyt ympäristökeskuksen vuosien 2021-2023 palvelusopimusluonnosta ja sopijakuntien vuoden 2021 maksuosuuksia 28.5.2020 pitämässään kokouksessa. Ohjausryhmän kokouksen jälkeen sopijakuntien yhteenlaskettuihin yhteistoimintakorvauksiin on tullut palkkojen korotusvarasta ja ympäristövalvonnan asiakastietojärjestelmän käyttökustannuksista aiheutuva noin 50 000 euron korotus.

 

Taloussuunnitelmassa 2021-2025 ympäristökeskuksen toimintatulojen ja -menojen arvioidaan kasvavan 1,5 % vuodessa. Vuodelle 2022 suunniteltua yhtä uutta ympäristötarkastajan virkaa lukuun ottamatta taloussuunnitelmaan ei sisälly muita henkilöstö- tai palvelulisäyksiä.

 

Ympäristökeskuksen talousarvion 2021 toimintamenot ovat 48 000 (1,55 %) suuremmat kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Talous-arviovuonna ympäristökeskuksen maksu- ja myyntitulojen arvioidaan pienenevän noin 47 000 euroa (5,98 %), minkä seurauksena sopijakuntien yhteenlasketut yhteistoimintakorvaukset kasvavat noin 95 000 euroa (2,80 %). Nurmijärven kunnan maksuosuus nousee 1,55 %.

 

Kuntien maksuosuudet määräytyvät tuotteistettujen ja kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden mukaisesti. Sopijakuntien lopulliset maksuosuudet määräytyvät tilinpäätösvaiheessa kuntakohtaisesti kohdennettujen palveluiden sekä maksuosuuksia kompensoivien maksutulojen perusteella. 

 

Sopijakuntien maksuosuudet ovat seuraavat:

Sopijakunta

2020, €

2021, €

Muutos, %

Järvenpää

704 629

716 199

1,64

Kerava

533 374

570 154

6,90

Mäntsälä

440 597

462 143

4,89

Nurmijärvi

808 822

821 360

1,55

Tuusula

887 832

899 946

1,36

Yhteensä

3 375 255

3 469 802

2,80

 

 

Nurmijärven kunnan maksuosuuksien jakautuminen:

 

Ympäristökeskuksen hallinto

Ympäristövalvonta

Ympäristönsuojelu

Terveys-valvonta

Eläinlääkintähuolto

Yhteensä

TA2020

165 320

170 706

88 973

197 204

186 618

808 821

TA2021

158 523

163 496

96 051

208 703

194 588

821 360

Muutos

-6 797

-7 210

7 078

11 499

7 970

12 539

M-%

-4,11

-4,22

7,95

5,83

4,27

1,55

 

 

Palvelusuunnitelma 2021-2025

Ympäristökeskuksen palvelusuunnitelma rakentuu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan kesäkuussa 2019 hyväksymän ympäristökeskuksen strategisen tavoiteohjelman 2020-2023 varaan. Palveluiden painopisteet vuosille 2021-2025 ovat tavoiteohjelman mukaisesti viranomaistoiminnan laadun ja palvelukyvyn kehittämisessä sekä seudullisten vesienhoito- ja ilmastonsuojelutöiden koordinoinnissa. Lisäksi ympäristökeskus varautuu tehtäväkokonaisuutensa mahdollisiin muutoksiin ja toiminta- alueensa laajentumiseen.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2021 talousarvioesityksestä, taloussuunnitelmasta vuosille 2021-2025 ja palvelusopimusluonnoksesta vuosille 2021-2023 seuraavaa:

Nurmijärven kunta hyväksyy osaltaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vuoden 2021 talousarvioesityksen ja palvelusuunnitelman vuosille 2021-2025 sekä palvelusopimuksen
vuosille 2021-2023.

Ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyajat ovat edelleen hakijoiden toiminnan kannalta pitkiä ja niiden käsittelyaikoja tulee nopeuttaa.

Ympäristökeskuksen on huomioita toimintansa suunnittelussa kuntatalouden yleinen tilanne ja pyrittävä hillitsemään kustannusten nousua.

Lähityöskentelyn osalta Nurmijärven kunta toteaa, että Nurmijärvellä aiemmin kokeilussa ollutta lähityöskentelyä ei nähty Nurmijärven kuntaa palvelevana. Nurmijärven kunta toteaa edellisen vuoden tapaan, että se näkee parempana vaihtoehtona erilliset teemapalaverit, joihin koottaisiin selkeät asiakokonaisuudet ja tarvittava asiantuntemus mm. ympäristökeskuksen ja kunnan ammattilaisista.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta kokouksessa.

 

Valmistelija

tekninen johtaja Jouko Lehtonen, puh. 040 317 2300

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa