Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 19.10.2020/Pykälä 225

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Vastaus Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kannanottopyyntöön koskien yhtymän vuoden 2020 talousarvion muuttamista

 

Kunnanhallitus 19.10.2020 § 225     

1481/00.04.03/2020  

 

 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (myöh. KEU-sote) on lähettänyt kuntaan kannanottopyynnön yhtymän vuoden 2020 talousarvion muuttamisesta. Kannanotto on saapunut kuntaan 8.10.2020.

 

Kuntayhtymän kuluvan vuoden tilinpäätösennusteen mukaan yhtymän oma toiminta on ylittämässä talousarvion yhteensä 22,8 milj. eurolla, josta koronakustannusten osuus on n. 18,2 milj. euroa sekä kuntayhtymän aikaisempien vuosien alijäämän kattamisen osuus n. 0,1 milj. euroa. Koronaennuste on tehty maltillisen tautitilanteen mukaan. Mikäli loppuvuoden tautitilanne pahenee, koronakustannukset tulevat olemaan ennakoitua suuremmat.

 

Erikoissairaanhoidon maksuosuus on HUS:lta saadun tilinpäätösennusteen mukaan ylittymässä 5,6 milj. euroa. Tämän lisäksi HUS:n alijäämän kattaminen aiheuttaa KEU-soten kunnille n. 5,8 milj. euron lisämäärärahatarpeen, mutta tämän osalta ei esitetä talousarvion muuttamista tässä vaiheessa, koska luvut ja alijäämän käsittely täsmentyvät vielä loppuvuoden aikana HUS:n päätöksenteossa.

 

Nurmijärven kunnan vuoden 2020 sote-budjetti on KEU-soten alkuperäisessä talousarviossa ollut 114,5 milj. euroa. Kannanottopyynnössä esitetystä ja pääasiassa koronasta johtuvasta lisämäärärahatarpeesta n. 8,3 milj. euroa kohdistuu Nurmijärven kunnalle. Tästä KEU-soten toiminnan osuus on 5,9 milj. euroa ja HUS:n osuus 2,4 milj. euroa. Nurmijärven kunnan osuus KEU-soten edellisten tilikausien alijäämistä on noin 21 000 euroa. HUS:n alijäämän kattaminen huomioituna olisi lisämäärärahatarve nykyennusteen perusteella 9,5 milj. euroa. 

 

Talousarviomuutoksen jälkeen Nurmijärven kunnan sote-budjetti ilman HUS:n alijäämän kattamista olisi 122,8 milj. euroa. Yhtymähallituksen on määrä päättää talousarviomuutoksesta 20.10.2020 ja yhtymävaltuuston 29.10.2020.

 

Korona-pandemian hoito on edellyttänyt KEU-sotelta ja HUS:lta mittavia panostuksia varautumiseen, testaukseen ja potilashoitoon. Valtaosa todetuista tartuntatapauksista on tapahtunut Uudellamaalla ja oletettavaa on, että myös jatkossa merkittävä osa tulevista tartunnoista asettuu Uudenmaan alueelle. Tämän perusteella kustannuspaineet pandemian hoitoon liittyen tulevat säilymään selvästi yli kuluvan vuoden.

 

Nurmijärven kunta toteaa esitetyn talousarviomuutoksen olevan perusteltu, ja että koronan leviämisen ennaltaehkäisy ja tarvittava potilashoito tulee myös jatkossa järjestää tehokkaasti ja laadukkaasti. Tehokas toiminta kuitenkin edellyttää, että koronaan liittyviä toimintoja arvioidaan säännöllisesti tilanteen eläessä. Siten varautumisen, testauksen ja hoidon mitoitusta tulee sekä sisällöllisesti että alueellisesti tarkastella jatkuvasti, jotta resurssit saadaan kohdistettua tehokkaasti niihin toimintoihin, joissa tarve on milloinkin suurin. Lisäksi on huomioitava, että pandemian kestosta johtuen kokonaiskustannukset tulevat olemaan merkittävät ja alueellista vaihtelua asiakastapahtumien määrässä syntyy, mistä johtuen myös kustannusten kohdentaminen kunnittain tulee järjestää mahdollisimman tarkalle tasolle. Kustannusten massauttamista ja kapitaatioperustetta kustannusten jaossa tulee käyttää suurella harkinnalla.

 

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveysmenojen kasvu lähihistoriassa on ollut merkittävää ja kunnan taloudellinen tilanne on erittäin haastava. Myös muiden omistajakuntien taloudellinen tilanne on hankala. Menojen kasvun hillitsemiseksi yhtymän tulee huolehtia tuottavuusohjelman noudattamisesta sekä arvioida tarvittaessa uudelleen yhdessä omistajakuntien kanssa asetettujen toimenpiteiden kiristämisen mahdollisuudet, mikäli koronan myötä muuttunut taloustilanne niin edellyttää.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää antaa selostusosassa esitetyn vastauksen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän kannanottopyyntöön.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Valmistelija

talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

 

Päätös 

Hyväksyttiin esitys.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

Jakelu

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa