Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 28.09.2020/Pykälä 198

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Jatkoaika tontin 543-2-111-1 luovuttamiselle sekä lopullisen kaupan ehtojen muuttamiseksi Kirkonkylän Krannilan alueelta, YIT Suomi Oy

 

Kunnanhallitus 28.09.2020 § 198     

1327/10.00.02.00/2020  

 

 

Krannilan alueen yhtiömuotoiset tontit korttelissa 2111 on varattu YIT Suomi Oy:lle lukuun ottamatta tonttia 2. YIT Suomi Oy:n kanssa Nurmijärven kunta on allekirjoittanut 20.12.2017 esisopimuksen tonteista. Esisopimuksessa on sovittu, että tonttikaupat tehdään vuoden välein. Tontista 8 ja 3 on kaupat tehty vuonna 2017, tontista 4 vuonna 2018 ja tontista 7 syyskuussa 2019. Tontin 1 muodostettavista tonteista kauppa tehdä myös vuoden välein, josta ensimmäisen tontin kauppa pitäisi tehdä syyskuun 2020 kuluessa.

 

YIT Suomi Oy on hakenut jatkoaikaa 27.8.2020 päivätyllä kirjeellä tontin 1 ostamiselle. YIT Suomi Oy:n tavoitteena on toteuttaa kohde yhtenä kokonaisuutena eikä tarvetta ole tontin 1 lohkomiselle kahdeksi tontiksi. Jatkoaikaa on haettu maaliskuun 2021 loppuun asti. Tontti 543-2-111-1 luovutetaan YIT Suomi Oy:n perustamalle asunto-osakeyhtiölle tai tonttirahastolle. Hankkeen toteuttajana on edelleen YIT Suomi Oy.

 

Tavoitteena on toteuttaa senioriasumisen hanke, jonka kohderyhmä on varttuneemmat ihmiset, mutta ei kuitenkaan ympärivuorokautista hoidon tarvetta tarvitsevat. Kohderyhmä on tässä tapauksessa asukkaat, joiden avun- ja palvelujen tarve on vielä satunnaista. Suunnitteluratkaisuiltaan hanke noudattelee normaalia asumista, ainoastaan laajemmin yhteistiloin toteutettuna.

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää, että Nurmijärven kunta myöntää YIT Suomi Oy:lle jatkoajan tontin 543-2-111-1 ostamiselle ja lopullisen kaupan ehtojen muuttamiseksi tontin 1 lohkomisen osalta. Tontti 1 luovutetaan yhtenä tonttina ja yhtenä kokonaisuutena.

Tontti 543-2-111-1 myydään YIT Suomi Oy:lle perustettavan asunto-osakeyhtiön lukuun tai tonttirahastolle. Rakennushankkeen toteuttaja on YIT Suomi Oy. Tontin kauppahinta on 629 300 euroa. Kauppakirja tulee allekirjoittaa viimeistään maaliskuun 2021 loppuun mennessä.

YIT Suomi Oy:lle annetaan lupa suorittaa tontilla kustannuksellaan maaperätutkimuksia ennen kauppakirjan allekirjoittamista.

YIT Suomi Oy oikeutetaan kustannuksellaan hakemaan tontille 543-2-111-1 rakennuslupaa ennen kauppakirjan allekirjoittamista. Rakennustöihin tontilla ei saa ryhtyä ennen kuin tontin luovutusta koskeva kauppakirja on allekirjoitettu.

Päätökseen kuuluu liitteitä. Kartta kohteesta ja sijaintikartta.

 

Valmistelija

maankäyttöinsinööri Minna Valtonen, puh. 040 317 2363, minna.k.valtonen@nurmijarvi.fi

 

 

 

 

Päätös
Kunnanhallitus päätti esityksen mukaan.

 

 

Jakelu 

YIT Suomi Oy / Tero Karislahti

Mikael Kangasniemi

Minna Valtonen

Hannu Kujala

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa