Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.09.2020/Pykälä 184

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Kunnan toimialojen ja liikelaitosten vastineet vuoden 2019 arviointikertomuksen huomioihin

 

Tarkastuslautakunta 19.05.2020 § 40 

 

 

 

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

 

Esittelijä 

Puheenjohtaja

 

Esitys 

Tarkastuslautakunta allekirjoittaa arviointikertomuksen ja
- luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi,
- esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

Päätös 

 Tarkastuslautakunta päätti
- allekirjoittaa arviointikertomuksen ja
- luovuttaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi ja käsiteltäväksi sekä
- esittää valtuustolle, että valtuusto velvoittaisi kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

 

 

Valtuusto 10.06.2020 § 51 

 

 

 

Esitys 

Valtuusto päättää

1. merkitä arviointikertomuksen tiedoksi ja

2. velvoittaa kunnanhallituksen ja lautakunnat käsittelemään arviointikertomuksen ja raportoimaan valtuustolle kuluvan vuoden aikana kertomuksen aiheuttamista toimenpiteistä.

 

 

Päätös

 Valtuusto päätti esityksen mukaan.

 

 

 

 

Kunnanhallitus 22.06.2020 § 156 

 

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan jättämän arviointikertomuksen vuodelta 2019.

Kunnanhallitus lähettää arviointikertomuksen lautakuntien ja liikelaitosten johtokuntien sekä viranhaltijaorganisaatiossa toimialojen, keskuksen, tulosalueiden ja tiimien käsiteltäväksi ja vastattavaksi viimeistään silloin, kun talousarvioesitykset vv. 2021 - 2023 on jätettävä.

Erillinen raportti yhteenvetona arviointikertomuksessa todettujen havaintojen käsittelystä toimialoilta toimitetaan kunnanhallitukselle, joka toimittaa raportit edelleen valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle kuluvan vuoden aikana.

 

Päätös 

 Esitys hyväksyttiin.

 

 

Kunnanhallitus 14.09.2020 § 184  

462/00.03.00/2020  

 

Kuntalain 121 §:n 5 mom. mukaan kunnanhallituksen tulee antaa valtuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

 

Kunnan toimialat ja liikelaitokset ovat käsitelleet lautakunnissaan ja johtokunnissaan vuoden 2019 arviointikertomusta ja antaneet vastauksensa seuraavasti:

 

- Aleksia -liikelaitoksen johtokunta 25.8.2020

- asemakaavoitus- ja rakennuslautakunta 1.9.2020

- elinvoimalautakunta 8.9.2020

- hyvinvointilautakunta 1.9.2020

- Nurmijärven Vesi -liikelaitoksen johtokunta 2.9.2020

- sivistyslautakunta 3.9.2020

- tekninen lautakunta 3.9.2020

 

 

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi liitteenä olevaan yhteenvetoon kootut toimialojen ja liikelaitosten vastineet ja toimenpide-ehdotukset vuoden 2019 arviointikertomuksessa esitettyjen havaintojen johdosta.

Kunnanhallitus toteaa, että annetuissa vastineissa on käsitelty kattavasti arviointikertomuksessa esille otettuja asioita.

Kunnanhallitus antaa vastineet edelleen tarkastuslautakunnalle ja valtuustolle tiedoksi.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

 

Valmistelija

hallintojohtaja Katja Vuorinen, puh. 040 317 4000

talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

Lisäksi kunnanhallitus päätti yksimielisesti muistuttaa toimialoja ja liikelaitoksia siitä, että jatkossa sitovat tavoitteet tulisi peilata laajemmin Kuntastrategian sisältöön nähden.

 

 

 

Jakelu

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa