Dynasty tietopalvelu Haku RSS Nurmijärven kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://nurmijarvi10.oncloudos.com:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 14.09.2020/Pykälä 183

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

 

Hankintapäätös 30 milj. euron pitkäaikaisen lainan nostamisesta

 

Kunnanhallitus 14.09.2020 § 183       

1237/02.05.02/2020  

 

 

Nurmijärven kunnan hallintosäännön 16 §:n mukaan kunnanhallitus päättää pitkäaikaisen lainan ottamisesta vuotuisen talousarvion hyväksymissä rajoissa. Talousarviossa lainanoton sitovuustasona on rahoituslaskelmassa lainakannan muutos (=nettolainanotto).

 

Nurmijärven kunta on 2.9.2020 lähettämällään tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia 30,0 miljoonan euron pitkäaikaisesta kiinteäkorkoisesta talousarviolainasta maturiteeteilla 5 ja 7 vuotta. Nostettavalla lainalla jälleenrahoitetaan 1.10.2020 erääntyvä kertalyhenteinen pitkäaikainen laina.

 

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta rahoituslaitoksilta: Nordea Bank Oyj, Danske Bank Oyj, Svenska Handelsbanken AB, Kuntarahoitus Oyj, Aktia Pankki Oyj, Lammin säästöpankki, Uudenmaan Osuuspankki.

Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tuli jättää 7.9.2020 klo 14.00 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut kysymyksiä. Tarjoukset tuli jättää sähköpostitse 9.9.2020 klo 10.00 mennessä.

 

Määräaikaan mennessä tarjouksensa jättivät Nordea Bank Oyj, Danske Bank Oyj, Kuntarahoitus Oy, Svenska Handelsbanken AB ja Aktia Pankki Oyj. Annetut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

 

Hankinnan valintaperusteena on kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa perusteena on halvin hinta. Halvin hinta määrittyy kokonaiskustannuksesta, jossa huomioidaan tarjotun koron lisäksi muut mahdolliset kustannukset. Lainan arvioitu nostoaika on 1.10.2020 mennessä. Tarjousvertailun perusteella kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen rahoituksesta eri maturiteeteilla antoi Kuntarahoitus Oyj.

 

Kilpailutettavan lainan määrittely perustuu kunnan varainhankinnan periaatteisiin. Kunnan lainasalkun nykyinen suojausaste on 49,8 prosenttia (9.9.2020), kun suojauslaskennassa huomioidaan koronvaihtosopimukset. Koska korkosuojaaminen on koronan korkomarkkinavaikutuksista ja yleisestä taloustilanteesta johtuen erittäin edullista tällä hetkellä, ehdotetaan suojausastetta nostettavan nykyisestä noin 70 prosenttiin lähivuosien aikana. Kaksi merkittävää koronvaihtosopimusta on erääntymässä vuonna 2022 (15,0 milj. euroa) ja 2024 (20,0 milj. euroa). Koronvaihtosopimuksilla kunta on suojannut pitkäaikaisia vaihtuvakorkoisia lainoja. Koronvaihtosopimusten erääntyminen osaltaan perustelee lähitulevaisuudessa nostettavien lainojen kiinnittämistä kiinteisiin korkoihin, mikäli hinnoittelu säilyy kilpailukykyisenä.

 

Lainasalkun suojausrakenteen tulee olla kustannustehokas ja organisaation riskinsietotasoon oikein mitoitettu. Korkosuojausinstrumentin ja rahoitusmuodon valinnassa huomioidaan siten eri suojausinstrumenttien edullisuus, joustavuus ja instrumenttien välinen hajautus. Kiinteäkorkoiset lainat vahvistavat välittömästi kunnan lainasalkun suojausastetta.

 

Kuntarahoitus Oyj:n antamassa tarjouksessa korkohinnoittelu oli molempien maturiteettien osalta kilpailukykyinen. Indikatiivinen kiinteä korko 5 vuoden maturiteetilla on tarjouksessa 0 prosenttia ja 7 vuoden maturiteetilla 0,03 prosenttia. Kunnan lainasalkussa on vuosina 2025 ja 2027 erääntyviä lainaeriä maltillisesti. Tulevaisuudessa pitkien korkojen ennustetaan kohoavan, jonka perusteella tulevien lainojen nostaminen alle 7 vuoden maturiteeteilla arvioidaan tulevan edullisemmaksi. Tämän perusteella nyt kilpailutettu laina ehdotetaan nostettavan 5 vuoden maturiteetilla, jotta ajallinen hajautus eri aikoina nostettujen kertalyhenteisten lainojen erääntymisessä säilyisi kohtuullisena. 

 

Liitteenä on esitetty tarjouspyyntö sekä hankintapäätöksen perusteena oleva tarjousvertailu. Annettu tarjouskorko perustuu 8.9.2020 klo 14.00 indikaatioon ja lopullinen korko vahvistuu lainanottohetkellä.

 

Esittelijä 

Kunnanjohtaja

 

Esitys 

Kunnanhallitus päättää:

1. nostaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 30 000 000,00 euron pitkäaikaisen kiinteäkorkoisen lainan 5 vuodeksi, indikatiivisella korolla 0,00%. Lainan lyhennysmuotona on kertalyhennys. Lainan arvioitu nosto 1.10.2020 mennessä.

2. valtuuttaa talousjohtajan hoitamaan lainan nostamiseen liittyvät käytännönjärjestelyt sekä allekirjoittamaan kunnan puolesta laina-asiakirjat. 

 

Valmistelija

talousjohtaja Ville Rajahalme, puh. 040 317 2080

 

Päätös 

Esitys hyväksyttiin.

 

Jakelu

Talouspalvelut

Sarastia maksuliikenne

Kuntarahoitus Oyj

Muut tarjoajat

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa